1. Neděle postní.

21. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Vstupujeme do postní doby, která má být dobou intenzivnějšího duchovního života. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku – Velikonoce.

     Dnešní Evangelium nám připomíná tajemství Ježíšova pokušení na poušti. Tím, že se také Pán Ježíš nechal satanem pokoušet a zvítězil nad ním, učinil jednou provždy každý boj křesťana s pokušením záslužným před Bohem.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti  s rodinami.

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 1. neděle postní.
  2. Moudrost Církve předávaná po staletí doporučuje tři kroky na cestě obrácení: půst, modlitbu a almužnu. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá Mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl poskytuje potřebným, což je podstatou almužny. Hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání, ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žijí – obrácení se k Bohu.
  3. Na oltáři Narození Panny Marie je pokladnička, do které můžete přispívat na sbírku „Svatopetrský haléř“.
  4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – svátek Stolce svatého apoštola Petra – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 21. února 2021

1. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 22. února 2021

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 23. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 24. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 25. února 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 26. února 2021

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 27. února 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 28. února 2021

2. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou