2. Neděle postní.

28. února 2021

Uvedení do bohoslužby:

     První postní neděle nás vedla s Pánem Ježíšem na poušť, abychom lépe poznali sebe. Dnešní, druhá neděle postní, nás vede na Horu Proměnění, abychom lépe poznali našeho Pána. Z dnešního Evangelia můžeme pochopit, že velikonoční události se netýkají jen života po smrti, ale že znamenají proměnu už tohoto našeho života.

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 2. neděle postní.
  2. Ještě dnes je možno přispět na sbírku „Svatopetrský haléř“. Pokladnička se nachází na oltáři NPM.
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv.         v kostele sv. Mikuláše.
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
    Slovo života„V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas:                                                                 to je můj milovaný Syn, Toho poslouchejte“.     

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 28. února 2021

2. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. března 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. března 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. března 2021

Památka sv. Kazimíra. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská   a řeholní povolání.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. března 2021

První pátek v měsíci.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. března 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. března 2021

3. Neděle postní.

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou