13. Neděle v mezidobí.

27. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci  tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy   a na dobrý úmysl dárce.   

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.   
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod.   v kapli na děkanství.- v úterý –  slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  – ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek  – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu  – svátek sv. Tomáše, apoštola; první sobota v měsíci – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„ Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. června 2021

13. Neděle v mezidobí.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 28. června   2021   

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. června  2021

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše..

Středa – 30. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 1. července 2021

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.  

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 2. července 2021  

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 3. července 2021   

Svátek sv. Tomáše, apoštola. První sobota v měsíci.

Mše sv. – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 4. července 2021

14. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

12. Neděle v mezidobí.

20. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela, sestru, obojí rodiče, prarodiče, švagra Mílu, Jana a bratrance Rudu a za duše v očistci.    

Úkon kajícnosti:    

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.      

Farní oznámení:

 1. Dnes je 12. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek  – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Oslavujte Hospodina, neboť Jeho milosrdenství trvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. června 2021

12. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 21. června   2021   

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. června  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 23. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 24. června 2021

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 25. června 2021  

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 26. června  2021   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 27. června 2021

13. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

11. Neděle v mezidobí.

13. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní biblické čtení je školou důvěry v Boha, a té je nám v nejistotách denního života stále moc zapotřebí. Evangelium nás krásným podobenstvím ujišťuje, že se budoucnosti bát nemusíme. Totiž z malého semene ve světě  klíčí velká budoucnost Boží.                                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.    

Úkon kajícnosti:    

     Než se zaposloucháme do Božího Slova a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 11. neděle v mezidobí.
 2. Příští neděli se bude konat sbírka na diecézní katolickou charitu.  
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – památka sv. Víta, mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek  – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Boží Slovo je semeno, Kristus je rozsévač; každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. června 2021

11. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 14. června   2021   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. června  2021

Památka sv. Víta, mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 16. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 17. června 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 18. června 2021  

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 19. června  2021   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 20. června 2021

12. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.   

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

6. června 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží Lid k slavení Kristovy oběti. Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi. Ano, dnes je čas, abychom uprostřed  vonící jarní přírody dali nově rozkvést své radosti, své naději a lásce.                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu: za živé a zemřelé farníky.   

Úkon kajícnosti:    

      Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství Tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou, radostí a s čistým srdcem. Proto prosíme za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 10. neděle v mezidobí. Ve farnosti slavíme svátek Těla a Krve Páně. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit. Po Mši svaté bude průvod  s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Čtyři zastavení symbolizují čtyři světové strany – všem je zvěstována blízkost Boží v Ježíši Kristu, za všechny lidi se Církev modlí.
 2. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc Indii. Na tento účel bylo vybráno a odesláno 4.420,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka blahoslavených Zbigniewa i Michala, kněží  a mučedníků z Peru, patronů míru, pronásledovaných křesťanů  a ochránců před terorismem – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost  k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu –  svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

Slovo života

„Já jsem ten Chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;   kdo bude jíst tento Chléb, bude žít navěky!“  

O můj Ježíši, spolu se všemi anděly a svatými, velebím Tě zde   v Nejsvětější Svátosti, ve které se z lásky ke mně ukrýváš.  Uznávám Tě mým Pánem a Bohem, mým Stvořitelem a Vykupitelem, mým nejvyšším Dobrem.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 6. června 2021

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Mše svatá s eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele  sv. Jakuba.

Pondělí – 7. června   2021  

Památka blahoslavených Zbigniewa i Micha ł a, kněží a mučedníků z Peru, patronů míru, pronásledovaných křesťanů a ochránců před terorismem.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 8. června  2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 9. června 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 10. června 2021

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Pátek – 11. června 2021  

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 12. června  2021  

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 13. června 2021

11. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou