18. neděle v mezidobí.

1. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a zemřelé farníky.    

Úkon kajícnosti:    

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 18. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- úterý – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- čtvrtek – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
  3. Po dvě následující neděle, kvůli mé dovolené, mně bude zastupovat   P. Václav Černý.    

Slovo života

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova,                                      které vychází z Božích úst“.

 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. srpna 2021

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                   v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Úterý – 3. srpna 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 5. srpna 2021  

Posvěcení římské baziliky Panny Marie.

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.      

Neděle – 8. srpna 2021

19. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách (Pouť – Proměnění Páně)

Úterý – 10. srpna 2021

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Bohoslužba slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 12. srpna 2021

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 15. srpna 2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách