22. neděle v mezidobí.

29. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti. Proto spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem a ve společenství Svatého Ducha, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály   a díků.                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti  s rodinami.     

Úkon kajícnosti:    

     Aby tato oběť i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o odpuštění.      

Farní oznámení:

  1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrtí a v 18.00 hod. Mše svatá v kapli na děkanství.- ve středu – 1. září – „Světový den modliteb za péči o stvoření“ – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci před vystavenou Nejsvětější Svátosti –  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod.     v kapli na děkanství.
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. srpna 2021

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 30. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 31. srpna 2021

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 1. září 2021

Světový den modliteb za péči o stvoření.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 2. září 2021  

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 3. září 2021

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve. První pátek v měsíci.  

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. září 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 5. září  2021

23. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Oznámení a pozvání na svatováclavské posvícení – Jaroměř 2021

     Národní svatováclavská pouť obrátí náš zrak ke Staré Boleslavi, místu kde je uchováváno Palladium země české – reliéf zobrazující „Staroboleslavskou matičku“.

     Letos v neděli 26. září 2021, na svatováclavské posvícení, v roce svaté Ludmily (1100. výročí mučednické smrti), se vrací do našeho chrámu svatého Mikuláše po generální opravě, renovaci, schránka s kopií Staroboleslavské Madony s dítětem – Palladium české země. Tato schránka se vrací na původní místo, kde vždycky stála, to znamená na boční oltář svatého Vojtěcha: „Obracíme se opět k dalšímu podpěrnému pilíři. Zde stojí oltář sv. Vojtěcha, votivní to oltář mlynářů, pekařů a perníkářů. Oltářní kámen pochází z r. 1715. Nad ním táž architektura jako u oltáře Narození Panny Marie. Obraz světcův malovaný Václavem Fiedlerem pochází z poloviny XIX. století. Pod obrazem nápis: Sv. Vojtěše pros za nás 1681. Po stranách obrazu sochy sv. Václava a sv. Víta, nahoře pak sošky sv. Kláry, sv. Doroty a Jana Evangelisty. Na tumbě v zasklené skříni Palladium země české – Staroboleslavská Madona z kovu“.  (Dle „Historie a popis chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři“ – Jan Vacek-Jaroměřský).     

     Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem a jeho babičkou sv. Ludmilou, která ho obdržela jako křestní dar od sv. Metoděje.

     Palladium, jako národní poklad, je chráněno před odcizením, proto je většinou vystavena pouze jeho kopie a originál se objevuje jen při slavnostních příležitostech a významných svátcích. Existuje několik kopií. Jedna oficiální je vystavena neustále. Kopie lze nalézt i v řadě domácností a chrámů. Jedna z nich, která si zasluhuje naši pozornost, se nachází právě v našem farním kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. Toto vzácné vyobrazení Panny Marie a malého Ježíše je umístěno ve schránce ozdobené pravým zlatem. Vnitřek schránky je bohatě ozdobený různými šperky a drahokamy. Nacházejí se tam také relikvie mnoha světců, například sv. Aloise Gonzagy, sv. Gerváze, sv. Benedikta, sv. Felicie,  sv. Aurélie, sv. Mauricia, sv. Modesta a sv. Basila.    

     Tuto starou, chátrající už jaroměřskou památku renovoval skvěle  akademický restaurátor pan Tadeusz Pytraczyk se svojí manželkou Teresou  z Jastrz ę bia-Zdroju (Polsko).

21. neděle v mezidobí.

22. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování a za Boží pomoc a ochranu.     

Úkon kajícnosti:    

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 21. neděle v mezidobí.
  2. Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté v době pandemie koronaviru. Královéhradecký biskup Jan Vokál oznamuje: „Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11.3.2020 a následně 3.10.2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mší svaté z těchto důvodů: příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, povinná karanténa, dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti, omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby. V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem. Proto s účinností od 21. srpna 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté. Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. Zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky“ (č,j. BiHK-2605/2021).
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život;   Ty máš slova věčného života“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. srpna 2021

21. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 23. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. srpna 2021

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 26. srpna 2021  

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 27. srpna 2021

Památka sv. Moniky.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. srpna 2021

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 29. srpna 2021

22. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.