21. neděle v mezidobí.

22. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u stolu Božího Slova a stolu Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování a za Boží pomoc a ochranu.     

Úkon kajícnosti:    

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 21. neděle v mezidobí.
  2. Odvolání udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté v době pandemie koronaviru. Královéhradecký biskup Jan Vokál oznamuje: „Ve shodě s obecným církevním právem jsem v době pandemie koronaviru 11.3.2020 a následně 3.10.2020 poskytl věřícím na území Královéhradecké diecéze dispenz od osobní účasti na nedělní a sváteční Mší svaté z těchto důvodů: příznaky onemocnění covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, povinná karanténa, dobrovolná izolace ze zdravotně odůvodněné opatrnosti, omezení vyhlášená orgány veřejné správy, která znemožňují účastnit se bohoslužby. V současné době se situace postupně navrací k normálu a navíc je dostupné očkování proti nemoci covid-19. Účinek udělení dispenze zaniká spolu s končícím hlavním důvodem. Proto s účinností od 21. srpna 2021 odvolávám udělení dispenze od osobní účasti na nedělní Mši svaté. Věřící, kteří jsou z velmi vážných důvodů (např. Zdravotních) omluveni z povinnosti zúčastnit se nedělní Mše svaté, by měli pamatovat na to, že i tak mají světit neděli a zasvěcené svátky“ (č,j. BiHK-2605/2021).
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí, ve středu a v sobotu v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.- v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život;   Ty máš slova věčného života“.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. srpna 2021

21. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 23. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 24. srpna 2021

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 25. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 26. srpna 2021  

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 27. srpna 2021

Památka sv. Moniky.

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 28. srpna 2021

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 29. srpna 2021

22. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.