Oznámení a pozvání na svatováclavské posvícení – Jaroměř 2021

     Národní svatováclavská pouť obrátí náš zrak ke Staré Boleslavi, místu kde je uchováváno Palladium země české – reliéf zobrazující „Staroboleslavskou matičku“.

     Letos v neděli 26. září 2021, na svatováclavské posvícení, v roce svaté Ludmily (1100. výročí mučednické smrti), se vrací do našeho chrámu svatého Mikuláše po generální opravě, renovaci, schránka s kopií Staroboleslavské Madony s dítětem – Palladium české země. Tato schránka se vrací na původní místo, kde vždycky stála, to znamená na boční oltář svatého Vojtěcha: „Obracíme se opět k dalšímu podpěrnému pilíři. Zde stojí oltář sv. Vojtěcha, votivní to oltář mlynářů, pekařů a perníkářů. Oltářní kámen pochází z r. 1715. Nad ním táž architektura jako u oltáře Narození Panny Marie. Obraz světcův malovaný Václavem Fiedlerem pochází z poloviny XIX. století. Pod obrazem nápis: Sv. Vojtěše pros za nás 1681. Po stranách obrazu sochy sv. Václava a sv. Víta, nahoře pak sošky sv. Kláry, sv. Doroty a Jana Evangelisty. Na tumbě v zasklené skříni Palladium země české – Staroboleslavská Madona z kovu“.  (Dle „Historie a popis chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři“ – Jan Vacek-Jaroměřský).     

     Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem a jeho babičkou sv. Ludmilou, která ho obdržela jako křestní dar od sv. Metoděje.

     Palladium, jako národní poklad, je chráněno před odcizením, proto je většinou vystavena pouze jeho kopie a originál se objevuje jen při slavnostních příležitostech a významných svátcích. Existuje několik kopií. Jedna oficiální je vystavena neustále. Kopie lze nalézt i v řadě domácností a chrámů. Jedna z nich, která si zasluhuje naši pozornost, se nachází právě v našem farním kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. Toto vzácné vyobrazení Panny Marie a malého Ježíše je umístěno ve schránce ozdobené pravým zlatem. Vnitřek schránky je bohatě ozdobený různými šperky a drahokamy. Nacházejí se tam také relikvie mnoha světců, například sv. Aloise Gonzagy, sv. Gerváze, sv. Benedikta, sv. Felicie,  sv. Aurélie, sv. Mauricia, sv. Modesta a sv. Basila.    

     Tuto starou, chátrající už jaroměřskou památku renovoval skvěle  akademický restaurátor pan Tadeusz Pytraczyk se svojí manželkou Teresou  z Jastrz ę bia-Zdroju (Polsko).