22. neděle v mezidobí.

29. srpna 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti. Proto spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem a ve společenství Svatého Ducha, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály   a díků.                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Antonína a Františku Hirtovy a děti  s rodinami.     

Úkon kajícnosti:    

     Aby tato oběť i naše modlitby byly milé Bohu, uznejme před Ním, že jsme hříšní a prosme o odpuštění.      

Farní oznámení:

  1. Dnes je 22. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrtí a v 18.00 hod. Mše svatá v kapli na děkanství.- ve středu – 1. září – „Světový den modliteb za péči o stvoření“ – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci před vystavenou Nejsvětější Svátosti –  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod.     v kapli na děkanství.
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. srpna 2021

22. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 30. srpna 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 31. srpna 2021

V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 1. září 2021

Světový den modliteb za péči o stvoření.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 2. září 2021  

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 3. září 2021

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele Církve. První pátek v měsíci.  

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 4. září 2021

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 5. září  2021

23. Neděle v mezidobí.   

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.