1. neděle v mezidobí. 5. září 2021

Uvedení do bohoslužby:
Jsme tu zase ve svátečním společenství. Chceme tu pozvat mezi nás Pána Ježíše, chceme slyšet Jeho slovo. V dnešním Evangeliu Pán Ježíš uzdravuje hluchoněmého. Říká „Effatha“, to znamená: „Otevři se“. Abychom i my mohli dnes správně slyšet Boží slovo, volejme společně k našemu Pánu , který přichází mezi nás, aby i nás uzdravil.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 23. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. Tuto sobotu – 11. září – v rámci „Dny evropského dědictví“ bude od 10.00 do 17.00 hodin otevřeny kostel sv. Mikuláše. Provázet budou pan Jan Kočí a paní Pavla Karásková.
 3. Filharmonie Hradec Králové přichází v jubilejním roce 1100. výročí smrti české kněžny a první české světice svaté Ludmily s projektem, kterým chce připomenout tento významný moment českých dějin a ukázat i na nesmírné kulturní bohatství, které máme v hudbě Antonína Dvořáka. Na středu 15. září (tedy v předvečer svátku sv. Ludmily) v 19.30 hodin připravila Filharmonie provedení monumentálního Dvořákova oratoria věnovaného právě této světici. 1100. výročí smrti sv. Ludmily je vzácnou příležitostí jak k uvedení Dvořákova oratoria, tak připomenutí kořenů, ze kterých rostla Dvořákova víra ve významnost a rovnocennost české kultury. Rádi bychom vás jménem Filharmonie Hradec Králové pozvali na tento koncert, který je zároveň i připomínkou 10. výročí úmrtí arcibiskupa Mons. Karla Otčenáška. Více informací na toto téma najdete na vývěsce v předsíní kostela.
 4. V sobotu 18. září 2021 se uskuteční v Tetíně Národní svatoludmilská pouť. 1100. let od úmrtí sv. Ludmily, babičky sv. Václava, z rodu Přemyslovců. V 11.00 hodin – slavnostní bohoslužba celebrovaná papežským legátem. V 13.00 hodin – bohatý celoodpolední program pro celé rodiny. Ve 20.00 hodin – večerní koncerty. Tento den si společně připomeneme převratné události, které měly vliv na vznik české státnosti.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – svátek Narození Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ježíš hlásal Evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. září 2021

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 6. září 2021
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 7. září 2021
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 8. září 2021
Svátek Narození Panny Marie.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 9. září 2021
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. září 2021
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 11. září 2021
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 12. září 2021

 1. Neděle v mezidobí.
  Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.