1. neděle v mezidobí. 12. září 2021

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání, abychom zde posilnili naši víru, naději a lásku k Bohu, abychom posilnili duši i tělo příjetím Ježíše v Eucharistii. Kdyby něco z toho chybělo, nebyla by naše oběť dokonalá. Jen prožitím celé oběti dokážeme prožívat ovoce vykoupení nejen zde v kostele, ale i v celém životě.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy.

Úkon kajícnosti:
Teď na počátku bohoslužby – jako hříšnicí – s velkou pokorou prosme za odpuštění a Boží slitování.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 24. neděle v mezidobí; památka Jména Panny Marie.
 2. Dnes v Budapešti, na závěr Světového, mezinárodního eucharistického kongresu, slavnostní bohoslužbu předsedá samotný papež František. Pak na několik dni odcestuje na Slovensko. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti přináší věřícím šanci otevřeně a upřímně dosvědčit svou víru před společností, je příležitostí k upevnění víry a ke sdílení naděje, života a radosti s těmi, kdo jdou po stejné cestě a vycházejí přitom z eucharistického pramene zmrtvýchvstalého Krista. Účastí na Eucharistii se věřící utvrzují ve víře, obnovují svou křesťanskou identitu a prohlubují společenství s Kristem a s bratry. Křesťané mohou s odvahou, láskou a mírností podle Kristova příkladu svědčit před světem o Pravdě. Modleme se, aby se radost, která tryská z eucharistického pramene, rozšířila nejen po celém Maďarsku, ale i do zemí střední Evropy, po celé Evropě a do celého světa. Všichni tak budou moci zažít obnovu ducha, Evangelium jim udá směr, obdrží víru, která vítězí nad nejistotou. Tomu, kdo je smutný, se dostane světlo naděje a více lásky pro vítězství nad samotou a odloučením.
 3. Tuto sobotu – 18. září – provedeme úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a přispěli tak ke zkrášlení našeho chrámu.
 4. Příští neděli – 19. září – se bude konat sbírka na podporu církevního školství.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve – Mše sv. není.
 • v úterý – svátek Povýšení Svatého Kříže – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – památka Panny Marie Bolestné – Mše sv. není.
 • ve čtvrtek – památka sv. Ludmily, mučednice – bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Kdo nebere svůj kříž a nejde za Mnou, nemůže být mým učedníkem, praví Pán“. Pane Ježíši, vše s Tebou, skrze Tebe a pro Tebe.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. září 2021

24. Neděle v mezidobí.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 13. září 2021

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. není.  

Úterý – 14. září 2021

Svátek Povýšení Svatého Kříže.

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. září 2021

Památka Panny Marie Bolestné.

Mše sv. není.  

Čtvrtek – 16. září 2021

Památka sv. Ludmily, mučednice.    

Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 17. září 2021   

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. září 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.   

Neděle – 19. září  2021

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.    

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                       v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.