25. neděle v mezidobí.

19. září 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                         

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.      

Úkon kajícnosti:    

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                   

Farní oznámení:

  1. Dnes je 25. neděle v mezidobí.  
  2. Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
  3. Včera probíhal úklid našeho kostela před svatováclavským posvícením. Mnohokrát děkuji všem farníkům, kteří dokázali věnovat svůj čas i přišli, aby uklidili kostel.
  4. V úterý – 21. září – se v rámci Orlicko-Kladského festivalu uskuteční  v 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše varhanní koncert. Účinkuje Jakub Garbacz z Polska.
  5. Příští neděli budeme slavit výročí Posvěcení kostela. Proto prosím ženy z naší farnosti, zda by mohly na příští neděli přinést na děkanství koláče   a jiné cukroví a pomohly tak připravit pohoštění pro hudebníky.
  6. Oznámení a pozvání na svatováclavské posvícení; renovace jaroměřské památky Palladium české země. (…).    
  7. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – v úterý – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  – ve čtvrtek – památka sv. otce Pia z Pietrelciny, kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
  8. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. září 2021

25. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na církevní školství.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 20. září 2021

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze, Pavla Chóng Ha-sanga a druhů, mučedníků.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Úterý – 21. září 2021

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Mše sv.  v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. září 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. září 2021

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.    

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Pátek – 24. září 2021   

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. září 2021  

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.    

Neděle – 26. září  2021

26. Neděle v mezidobí. Slavnost výročí posvěcení kostela – svatováclavské posvícení.    

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Oznámení a pozvání na svatováclavské posvícení – Jaroměř 2021

     Národní svatováclavská pouť obrátí náš zrak ke Staré Boleslavi, místu kde je uchováváno Palladium země české – reliéf zobrazující „Staroboleslavskou matičku“.

     Letos v neděli 26. září 2021, na svatováclavské posvícení, v roce svaté Ludmily (1100. výročí mučednické smrti), se vrací do našeho chrámu svatého Mikuláše po generální opravě, renovaci, schránka s kopií Staroboleslavské Madony s dítětem – Palladium české země. Tato schránka se vrací na původní místo, kde vždycky stála, to znamená na boční oltář svatého Vojtěcha: „Obracíme se opět k dalšímu podpěrnému pilíři. Zde stojí oltář sv. Vojtěcha, votivní to oltář mlynářů, pekařů a perníkářů. Oltářní kámen pochází z r. 1715. Nad ním táž architektura jako u oltáře Narození Panny Marie. Obraz světcův malovaný Václavem Fiedlerem pochází z poloviny XIX. století. Pod obrazem nápis: Sv. Vojtěše pros za nás 1681. Po stranách obrazu sochy sv. Václava a sv. Víta, nahoře pak sošky sv. Kláry, sv. Doroty a Jana Evangelisty. Na tumbě v zasklené skříni Palladium země české – Staroboleslavská Madona z kovu“.  (Dle „Historie a popis chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři“ – Jan Vacek-Jaroměřský).     

     Palladium je památkou ojedinělého duchovního významu. Jedná se o malý kovový reliéf ze 14. století, legendou spjatý se sv. Václavem a jeho babičkou sv. Ludmilou, která ho obdržela jako křestní dar od sv. Metoděje.

     Palladium, jako národní poklad, je chráněno před odcizením, proto je většinou vystavena pouze jeho kopie a originál se objevuje jen při slavnostních příležitostech a významných svátcích. Existuje několik kopií. Jedna oficiální je vystavena neustále. Kopie lze nalézt i v řadě domácností a chrámů. Jedna z nich, která si zasluhuje naši pozornost, se nachází právě v našem farním kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. Toto vzácné vyobrazení Panny Marie a malého Ježíše je umístěno ve schránce ozdobené pravým zlatem. Vnitřek schránky je bohatě ozdobený různými šperky a drahokamy. Nacházejí se tam také relikvie mnoha světců, například sv. Aloise Gonzagy, sv. Gerváze, sv. Benedikta, sv. Felicie,  sv. Aurélie, sv. Mauricia, sv. Modesta a sv. Basila.    

     Tuto starou, chátrající už jaroměřskou památku renovoval skvěle  akademický restaurátor pan Tadeusz Pytraczyk se svojí manželkou Teresou  z Jastrz ę bia-Zdroju (Polsko).