28. Neděle v mezidobí.

10. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Boží Slovo dnešní neděle nás vede k pochopení pravé moudrosti. Mladý muž v dnešním Evangeliu se ptá, co má dělat, aby žil navěky. Ježíš mu připomíná Desatero Božích přikázání. To je cesta prostého života, cesta občanského křesťanství, závazná pro všechny, aby lidé žili jako lidi.                                                                                  

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.       

Úkon kajícnosti:    

     Kdybychom řekli, že nemáme hřích, sami sebe klameme a pravda v nás není. Vyznejme tedy Bohu i sobě navzájem své hříchy, a Bůh nám odpustí, protože je věrný a spravedlivý.

Farní oznámení:

  1. Dnes je 28. neděle v mezidobí.  
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – památka sv. Jana XXIII., papeže – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- ve středu – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve –    
  3.  v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele   sv. Mikuláše.- v sobotu – památka sv. Hedviky, řeholnice  –  Mše sv. s nedělní platností  v 17.00 hod. v Zaloňově.
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. října 2021

28. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 11. října 2021

Památka sv. Jana XXIII., papeže.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 12. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 13. října 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 14. října 2021

Památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. října 2021

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky Církve.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 16. října 2021  

Památka sv. Hedviky, řeholnice.

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 17. října  2021

29. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                      v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou