30. Neděle v mezidobí.Misijní neděle.

24. října 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes slaví celá katolická Církev Světový den misií. Tato neděle je výzvou  pro každého z nás vzít vážně Kristův misijní příkaz: „Jděte ke všem národům  a hlásejte Evangelium“. Ježíšova poslední slova na této zemi, těsně před návratem k Otci, byla misijním příkazem pro všechny věřící včera i dnes. Sám Kristus byl misionářem, který byl poslaný na svět od Otce, aby ohlašoval radostnou zvěst. Ježíš, když poslal svoje učedníky, toto poslání odevzdal Církvi. Tak tedy my všichni jsme poslaní a povolaní hlásat radostnou zvěst.                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu s prosbou za uzdravení.        

Úkon kajícnosti:    

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů.      

Farní oznámení:

  1. Dnes je 30. neděle v mezidobí; Světový den modliteb za misie. O dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, zvlášť k tomu poslaní, nejen kněží, zvlášť k tomu svěcení, ale všichni pokřtění mají účast na Kristově Kněžství. Všichni máme nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme.
  2. Dnešní sbírka je určena na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.
  3. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:- v úterý – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. bohoslužba Slova v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů – v 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence, v 17.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. pobožnost svatého růžence a v 17.00 hod. Mše sv.  v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – sobotní památka Panny Marie – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. října 2021

30. Neděle v mezidobí. Den modliteb za misie. Koná se sbírka na podporu a rozvoj Papežských misijních děl.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 25. října 2021  

Mše sv. není.

Úterý – 26. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Bohoslužba Slova – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 27. října 2021

Mše sv. není.

Čtvrtek – 28. října 2021  

Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů.

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. října 2021

V 16.30 hod. – pobožnost svatého růžence.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 30. října 2021  

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 31. října  2021

31. Neděle v mezidobí.    

Mše sv.    v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                  v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou