2. listopadu 2021

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svatá v kryptě kostela sv. Mikuláše v Jaroměři.

Hlavní dveře vstupu do chrámu sv. Mikuláše byly restaurovány.