33. Neděle v mezidobí.

14. listopadu 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Přišli jsme sem do Domu Božího, abychom se tu setkali s Kristem. Přijde mezi nás. Bude k nám mluvit.  Boží Slovo je věčné: „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“.                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naší farní rodinu – za živé a za zemřelé farníky.        

Úkon kajícnosti:    

     Naděje je jedna ze základních ctností křesťanského života. Abychom získali naději na věčnou spásu, upřímně litujme svých hříchů a prosme za odpuštění.           

Farní oznámení:

  1. Dnes je 33. neděle v mezidobí.
  2. Příští neděli se bude konat sbírka na „Plošné pojištění“.   
  3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:  – v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.   
  4. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. listopadu 2021

33. Neděle v mezidobí.

Mše sv.       v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

Pondělí – 15. listopadu 2021

Mše sv. v 8. 00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 16. listopadu 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 17. listopadu 2021

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 18. listopadu 2021  

Památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 19. listopadu 2021

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 20. listopadu 2021   

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Zaloňově.       

Neděle – 21. listopadu  2021

34. Neděle v mezidobí. Slavnost Ježíše Krista Krále.

Koná se sbírka na Plošné pojištění.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou