4. Neděle adventní

19. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Stojíme na konci adventní doby. Pán už je blízko. Slyšíme Jeho kroky, slyšíme, jak pro nás bije Jeho srdce.  Proto přivítejme dnes Pána s pokornou láskou jako Panna Maria. Již dnes se smíme s Matkou Marii radovat z toho, že „Slovo tělem stalo se“. Připravme Mu srdce pokorné a věřící.                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

Tato Mše svatá je obětována za hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho zítřejším narozeninám.    

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.      

Farní oznámení:

  1. Dnes je 4. neděle adventní. Končíme přípravu na Vánoce. Už brzo budeme oslavovat tajemství Narození Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele. Snažme se proto, abychom tyto svátky prožívali nejen s radostí, ale také s vděčností Bohu Otci za dar Jeho jednorozeného Syna, kterého seslal na zem pro naši spásu.
  2. Je potřeba zajistit bezpečnost chrámu na sobotu – Boží Hod Vánoční a na následující den, na neděli Svaté Rodiny, kdy bude umožněna návštěva Betléma širší veřejnosti. Vzadu na oltáři NPM jsou listiny. Prosím, abyste se podle svých možnosti zapojili a zapsali se na dobu, kdy budete moci být v kostele přítomni.
  3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – je Štědrý den. Tento den bude sloužená Mše svatá v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a potom v 17.00 hodin slavnostní večerní Mše  sv. z vigilie Narození Páně v kostele sv. Mikuláše. Půlnoční nebude.- v sobotu – slavnost Narození Páně – Boží Hod Vánoční. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše; v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod.          v Holohlavech.  
  4. V neděli – 26. prosince – svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa.  Ten den vzpomínáme též na sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka. Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše; v 10.15 hod. ve Velichovkách a v 15.00 hod. v Holohlavech.
  5. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. prosince 2021

4. Neděle adventní.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 20. prosince 2021

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. prosince 2021

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 22. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. prosince 2021  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. prosince 2021

Štědrý den.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

V 17.00 hod. – večerní Mše svatá z vigilie Narození Páně – v kostele sv. Mikuláše.  

Sobota – 25. prosince 2021

Slavnost Narození Páně.

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Neděle – 26. prosince  2021

Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a sv. Štěpána, jáhna  a prvomučedníka.  

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách

               v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou