Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

a sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka

26. prosince 2021

Uvedení do bohoslužby:

     Uprostřed vánočního tajemství narození Spasitele, slavíme dnes svátek Svaté Rodiny. A všichni stojíme tváři v tvář, jasnému příkladu, který máme následovat. Máme si znovu ukázat v jasnějším světle vzor každé křesťanské rodiny. Dnešní svátek je krásný především v tom, že se nás jaksi osobně dotýká, je svátkem a posvěcením všech našich rodin a domovů.                                                                                                                                                                   

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.              

Úkon kajícnosti:

     Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.           

Farní oznámení:

  1. Dnes je svátek Svaté Rodiny. Na závěr bohoslužby se bude před ikonou Svaté Rodiny konat krátká pobožnost. Společně obnovíme zasvěcení našich rodin pod ochranu Svaté Nazaretské Rodiny. Jsme rádi, že máme tak veliké patrony, kterým můžeme úplně důvěřovat a pod jejich ochranou odvážně kráčet cestou svého života a povolání.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – svátek svatých Mláďátek, mučedníků – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Silvestra I, papeže; poslední den v starém roce. Mše svatá a pobožnost na poděkování za minulý rok s prosbou o Boží pomoc a požehnání do Nového roku 2022 – v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – 1. ledna – slavnost Matky Boží, Panny Marie; Nový Rok 2022; Světový den modliteb za mír a pokoj ve světě. Mše svaté: v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, v 10.15 hod. ve Velichovkách, v 15.00 hod. v Holohlavech.
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. prosince 2021

Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa a sv. Štěpána, jáhna  a prvomučedníka.  

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                    v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                    v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 27. prosince 2021

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. prosince 2021

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 29. prosince 2021  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 30. prosince 2021  

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 31. prosince 2021

Památka sv. Silvestra I., papeže. Poslední den v roce.

Mše sv. a pobožnost – v 16.00 hod. v kostele sv. Mikuláše – Na poděkování  za minulý rok s prosbou o Boží pomoc, ochranu a požehnání do nového roku.  

Sobota – 1. ledna 2022

Slavnost Matky Boží, Panny Marie.  

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Neděle – 2. ledna 2022

2. neděle po Narození Páně.  

Mše sv.   v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                 v 10.15 hod. ve Velichovkách

                 v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou