2. Neděle po Narození Páně

2. ledna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes je první neděle v novém roce. Začíná chválou moudrosti. Scházíme se tu, abychom se tu setkali s Božím Slovem, s Boží Moudrostí, abychom jí posílili naši moudrost lidskou. Moudrost se tu ztotožňuje se Slovem Božím. Svou Moudrostí přebývá Bůh uprostřed lidí. Vtělenou Moudrostí Boží je Logos, Slovo, Boží Syn, náš Pán Ježíš.                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu; za živé a za zemřelé farníky.             

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.               

Farní oznámení:

  1. Dnes je 2. neděle po Narození Páně a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude ještě konat krátká pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
  2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:- v pondělí – svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek – slavnost Zjevení Páně – Tří Králů – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.- příští neděli – 9. ledna – je svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. Po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat Tříkrálová sbírka.  
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.    

Slovo života

„Sláva Tobě, Kriste, Tys byl hlásán pohanům, sláva Tobě, Kriste, Tys došel víry ve světě“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 2. ledna 2022

2. Neděle po Narození Páně.  

Mše sv.  v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

               v 10.15 hod. ve Velichovkách  

               v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 3. ledna 2022

Svátek Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 4. ledna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 5. ledna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 6. ledna 2022

Slavnost Zjevení Páně – Tří Králů.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 7. ledna 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. ledna 2022

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. ledna 2022

Svátek Křtu Páně. Koná se Tříkrálová sbírka.   

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou