8. Neděle v mezidobí.

27. února 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní Evangelium nám připomíná, že dobrý strom nese dobré ovoce.     Něco podobného platí i o nás, křesťanech. Pokud se chceme podobat dobrému stromu, pokud chceme být dobrými křesťany, je třeba, abychom i my nesli „dobré plody“, to znamená, abychom byli dobří. Dobrý křesťan dělá hodně dobrých skutků.                                                                                                                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Jiřího Matyáše, prarodiče a rodiče z obojí strany, za doktora Kunu a pana Uhrina.                 

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Nejsvětější oběť, je třeba, abychom se, zamyšlením nad svými hříchy a lítosti, dobře připravili.                           

Farní oznámení:

 1. Dnes je 8. neděle v mezidobí.
 2. Na tuto středu – 2. března – připadá Popeleční středa. Začíná postní doba. Mše svatá bude sloužena v 17.00 hodin v kostele sv. Mikuláše. Během Mše svaté se bude žehnat popel a pak si necháme posypat popelem hlavu jako znamení vnitřní, duchovní a mravní obnovy. Je to den přísného postu.
 3. Papež František vyjádřil zármutek nad zhoršováním situace na Ukrajině. Požádal věřící i nevěřící, aby na šílenství války reagovali modlitbou a postem o příští, Popeleční středě. „Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost a obavy, neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy. Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje a nikoli války. Otcem všech, a nikoli jen některých, Bohem, který z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele, prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy                   a diskreditoval mezinárodní právo. A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i nevěřícím. Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími zbraněmi – modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“. V odpovědi na papežovu výzvu se bude konat na Popeleční středu, před večerní Mši svatou, adorace Nejsvětější Svátosti od 15.00 do 17.00 hodin. Srdečně vás zvu na tuto adoraci a soukromou modlitbu za mír a pokoj ve světě.   
 4. Po vzoru předchozích let, Biskupství královéhradecké vydalo brožurku k rozjímání na každý den postní doby. Je to vhodná pomůcka k přípravě na Velikonoce. Tuto brožurku najdete na oltáři Narození Panny Marie.   
 5. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.- v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – Popeleční středa –  od 15.00 do 17.00 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti za mír a pokoj na Ukrajině a ve světě a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.- ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  
 6.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

Slovo života

„Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství,  vysvobodil mě, protože mě má rád“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. února 2022

8. Neděle v mezidobí.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 28. února 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 1. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 2. března 2022   

POPELEČNÍ  STŘEDA. Začíná postní doba. Den přísného postu.  

Od 15.00 do 17.00 hod. – adorace Nejsvětější Svátosti za mír a pokoj ve světě, zejména na Ukrajině.  

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.    

Čtvrtek – 3. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 4. března 2022  

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 5. března 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 6. března 2022

1. Neděle postní.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

  

7. Neděle v mezidobí.

20. února 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Shromáždili jsme se v tomto společenství a Kristus je  mezi námi. Kristus k nám přichází jako náš Spasitel a chce nás především uzdravit svými dary a svou milostí. Při každé Mši svaté nám předává Církev Slovo Boží. Prosme, abychom si vždy odnášeli domů jeho poučení a povzbuzení.                                                                                                                                                                                                         

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Ludmilu a Tomáše Žilkovy a děti s rodinami.               

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Nejsvětější oběť, je třeba, abychom se, zamyšlením nad svými hříchy a lítosti, dobře připravili.                          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle v mezidobí.
 2. Dnešní sbírka „Svatopetrský haléř“ je určena k tomu, aby Svatý otec mohl jménem Církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof a dalším lidem v nouzi.    
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Stolce svatého apoštola Petra – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v sobotu – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.        

Slovo života„Pane, věřím, že Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. února 2022

7. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka „Svatopetrský haléř“.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 21. února 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. února 2022

Svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 23. února 2022  

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 24. února 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. února 2022

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství. 

Sobota – 26. února 2022

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Neděle – 27. února 2022

8. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si
navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží,

pros za nás hříšné

nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

Praha, 14. února 2022

6. Neděle v mezidobí.

13. února 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Slovo Boží dnešní neděle jedná o základním pravidle Božího království. Pojďme prosit, abychom zákony Božího království chápali a zachovávali, abychom zůstali po celý život blahoslavenými hledači Božího království a celý svůj život tomu hledáni uměli podřídit.                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Jiřího Erbana.              

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Nejsvětější oběť, je třeba, abychom se, zamyšlením nad svými hříchy a lítosti, dobře připravili.                          

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle v mezidobí.    
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v sobotu – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.  
 • Příští neděli se bude konat sbírka „Svatopetrský haléř“.      

Slovo života„Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 13. února 2022

6. Neděle v mezidobí.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 14. února 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 15. února 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 16. února 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Čtvrtek – 17. února 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 18. února 2022

Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 17.00 hod. v kapli na děkanství. 

Sobota – 19. února 2022

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Neděle – 20. února 2022

7. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na „Svatopetrský haléř“.  

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

NEDĚLE  – 6. února 2022

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

               v 15.00 hod. v Holohlavech