7. Neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně. 

29. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Tuto neděli oslavujeme Nanebevstoupení Pána Ježíše. Čtyřicet dní po svém vzkříšení Ježíš vystoupil do nebe a zasedl po pravici Boha Otce. Touto událostí Ježíš uzavírá své dílo spásy lidstva na zemi. Svátkem Zvěstování oslavujeme sestoupení Božího Syna do reality lidského života, kdy přijal naše lidské tělo   a stal se člověkem. A pak o slavnosti Nanebevstoupení oslavujeme návrat Božího Syna k Bohu do nebe. Dnešní slavnost je pro nás krásným pozváním. I my máme vstoupit do věčné slávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce a za celou naší farní rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Prožíváme přenesenou ze čtvrtka slavnost Nanebevstoupení Páně.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Zdislavy – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Navštívení Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu památka sv. Justina, mučedníka – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích. 

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                v kapli na děkanství.

 • Příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého.    
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. května 2022

7. Neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 30. května 2022

Památka sv. Zdislavy.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 31. května 2022

Svátek Navštívení Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 1. června 2022

Památka sv. Justina, mučedníka.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.

Čtvrtek – 2. června 2022

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. června 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 4. června 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

6. Neděle velikonoční.

22. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Prožíváme mariánský měsíc – měsíc květen, který bývá v poezii nazýván měsícem lásky. Ježíš nám přišel zjevit nebeského Otce. Přišel nám povědět a ukázat svým životem, jaký k nám má Bůh vztah. Bůh je láska. Zachováváním přikázání zůstaneme v Jeho lásce a naplní nás Boží radost. Milujme se tedy navzájem, jako Kristus miluje nás.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce za celou naší farní rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Připravme v této chvíli svá srdce a své nitro k přijetí Božího Slova a Eucharistie. Chceme být naplněni dokonalou láskou. Věříme, že milovat Boha a být Jím milován znamená ochranu a záchranu před zlem. Vyznáním svých  hříchů, prosme o milost správného prožití Mše svaté.                       

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční. 
 2. Pěvecký sbor Jaromír vás srdečně zve na Májový koncert. Tento koncert se uskuteční dnes v 15.00 hodin v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu –  Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

 • Příští neděli je slavnost Nanebevstoupení Páně.    
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat, a přijdeme k němu. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. května 2022

6. Neděle velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                    v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 23. května 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 24. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 25. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 26. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. května 2022

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 28. května 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.  

Neděle – 29. května 2022

Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

5. Neděle velikonoční.

15. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se u oltáře Páně, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví a Boží požehnání pro moji maminku Žofii k dnešnímu svátku, za celou moji rodinu, příbuzné, dobrodince a za vás za všechny, kteří jste také moji rodinou.                

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční. 
 2. Pěvecký sbor Jaromír vás srdečně zve na Májový koncert. Tento koncert se uskuteční příští neděli 22. května v 15.00 hodin v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství. V pondělí připadá svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu –  Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.   

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. května 2022

5. Neděle velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 16. května 2022 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 17. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 18. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 19. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. května 2022

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 21. května 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.  

Neděle – 22. května 2022

6. Neděle Velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

4. Neděle velikonoční. Neděle Dobrého Pastýře.

8. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní neděle se nazývá neděli Dobrého Pastýře. Pán Ježíš se vyhlašuje za dobrého pastýře všech lidí. Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Jozefa Sýkoru a Emilii Sýkorovou.               

Úkon kajícnosti:

     Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu a prosme za odpuštění.                                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle velikonoční.
 2. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – 13. května – památka Panny Marie Fatimské – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek sv. Matěje, apoštola. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.   

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. května 2022

4. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na bohoslovce.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 9. května 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 10. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 11. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 12. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. května 2022

Památka Panny Marie Fatimské.

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 14. května 2022

Svátek sv. Matěje, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.  

Neděle – 15. května 2022

5. Neděle Velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou