Slavnost Seslání Ducha Svatého. 

5. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého, toho Ducha, v němž jsme byli pokřtěni, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za Boží pomoc a ochranu a za sedm Božích Darů Ducha Svatého.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

  1. Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešním dnem končí doba velikonoční. Prosme za obnovení všech darů Ducha Svatého, které jsme obdrželi ve svátosti křtu a biřmování. Dostali jsme je zdarma ne kvůli sobě, ale proto, abychom s jejich pomocí byli našim bratřím a sestrám užiteční.
  2. Příští neděli budeme prožívat slavnost Nejsvětější Trojice.
  3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – památka sv. Barnabáše, apoštola. Mše sv. s nedělní platností          v 18.00 hod. v Semonicích.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  • A nyní, jako že je dnes první neděle v měsíci, bude se konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.

Slovo života

„Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, promlouvá k lidem všech jazyků. Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 6. června 2022

Památka Panny Marie, Matky Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 7. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 8. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 9. června 2022

Svátek Ježíše Krista, Nejvyššího a Věčného Kněze.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 10. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 11. června 2022

Památka sv. Barnabáše, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.    

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.  

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou