Slavnost Nejsvětější Trojice. 

12. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

    Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Božího oltáře, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků. Slavnost Nejsvětější Trojice nám připomíná nejen velikost Boží, ale i velikost naši: jsme stvořeni, jsme tu, abychom byli a žili k podobě Boha Trojjediného, k Božímu obrazu. Před tajemstvím Božího bytí se sluší stát  v hluboké pokoře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé a živé členy rodiny Kletečkovy a Dostálovy.                

Úkon kajícnosti:

     Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

  1. Dnes prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Buďme vděčni za tento dar víry. Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. Děkujme, že jsme poznali Otce, Jeho Syna Ježíše Krista, a že zakoušíme neustále lásku Ducha Svatého ve společenství víry, ve vyznání Trojjediného Boha.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve –  v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele  sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  • Příští neděli budeme prožívat slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.  

Slovo života

„Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 13. června 2022 

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve.   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 14. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 15. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 16. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. června 2022

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 18. června 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.    

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.   

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou