Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 

19. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Každou neděli se shromažďujeme jako Boží lid k slavení Kristovy oběti.  Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého manžela Petra Kobra k 1. výročí úmrtí.                

Úkon kajícnosti:

     Pane, náš Bože, dopřej nám, abychom tajemství Tvého svátostného přebývání mezi námi slavili s úctou, radostí a s čistým srdcem. Proto prosíme za odpuštění našich hříchů.                                   

Farní oznámení:

  1. Dnes je 12. neděle v mezidobí. Ve farnosti slavíme svátek Těla a Krve Páně. Dnešní svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na mou památku“. My víme a věříme, že to není jen pouhá památka. Pán Ježíš pod podobou chleba a vina je opravdu přítomen, je to živý a pravý Ježíš, náš Pán a Spasitel. Po Mši svaté bude průvod s Nejsvětější Svátostí ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – slavnost Narození sv. Jana Křtitele – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem ten Chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento Chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo.

Mše sv. s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

                                                                                  v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 20. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 21. června 2022

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 22. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 23. června 2022

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. června 2022

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 25. června 2022

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 26. června 2022

13.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou