13. Neděle v mezidobí.

26. června 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za Boží pomoc, dary Ducha Svatého a ochranu Panny Marie v těžké životní situaci.              

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

  1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
  2. Dnešní sbírka je určena na Charitu.
  3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci   v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Náš Spasitel Kristus Ježíš zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. června 2022

13. Neděle v mezidobí. Koná se sbírka na charitu.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech (Poutní Mše svatá).

Pondělí – 27. června 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 28. června 2022

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 29. června 2022   

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.    

Čtvrtek – 30. června 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. července 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 2. července 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 3. července 2022

14.Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou