14. Neděle v mezidobí.

3. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se jako Církev u Božího oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Rozálii a Ladislava Syrovátkovy a Miroslava Vavrouše.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                                        

Farní oznámení:

  1. Dnes je 14. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – památka sv. Prokopa, opata – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa – patronů Evropy – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – sobotní památka Panny Marie – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj;                                              Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. července 2022

14. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 4. července 2022   

Památka sv. Prokopa, opata.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 5. července 2022

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa – patronů Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 6. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 7. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. července 2022 

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Sobota – 9. července 2022

Sobotní památka Panny Marie.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 10. července 2022

15.Neděle v mezidobí.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou