15. Neděle v mezidobí.

10. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

         Každou neděli se scházíme k bohoslužbě, abychom oslavili památku Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání. Bůh je dobrý, proto shromažďuje nás ve společenství Církve kolem svého oltáře. Bůh chce učinit svou Církev shromážděním těch, kteří Ho opravdu milují a snaží se plnit Jeho přikázání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní je třeba, abychom se dobře připravili na slavení Eucharistie; proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci, neboť  když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.                                       

Farní oznámení:

  1. Dnes je 15. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – památka Panny Marie Karmelské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; Ty máš slova věčného života“. 

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. července 2022

15. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 11. července 2022   

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 12. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 13. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 14. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 15. července 2022 

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Sobota – 16. července 2022

Sobotní památka Panny Marie – Panny Marie Karmelské.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 17. července 2022

16.Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou