16. Neděle v mezidobí.

17. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u oltáře Páně, abychom spolu  s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování Bohu za 85 let života s pokornou prosbou o požehnání a pomoc do dalších let pro Miloslava Műllera a celou rodinu.               

Úkon kajícnosti:

     Nyní upřímně litujme všech svých hříchů a prosme za odpuštění.                                             

Farní oznámení:

  1. Dnes je 16. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:    

– v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – svátek sv. Marie Magdalény – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– v sobotu – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy – v 8.00 hod.             v kapli na děkanství.

  • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Blahoslavení, kdo slovo Páně uchovávají v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí užitek“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. července 2022

16. Neděle v mezidobí.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba.

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 18. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 19. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 20. července 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Čtvrtek – 21. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 22. července 2022 

Svátek sv. Marie Magdalény.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Sobota – 23. července 2022

Sobotní památka Panny Marie a svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.    

Neděle – 24. července 2022

17.Neděle v mezidobí.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou