17. Neděle v mezidobí.

24. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

      Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na poděkování za studium dětí s prosbou za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Proto zkoumejme každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Neboť když se odsoudíme sami, Bůh nás neodsoudí.                               

Farní oznámení:

  1. Dnes je 17. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:     – v pondělí – svátek sv. Jakuba – poutní Mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba.- v úterý – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.- ve čtvrtek  – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – památka sv. Marty, Marie a Lazara – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   – v sobotu – sobotní památka Panny Marie  – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
  3. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Přijali jsme ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 24. července 2022

17. Neděle v mezidobí.

Mše sv.         v 8.30 hod. v kostele sv. Jakuba

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                        v 15.00 hod. v Holohlavech

Pondělí – 25. července 2022

Svátek sv. Jakuba, apoštola.   

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Jakuba – pouť.   

Úterý – 26. července 2022

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.     

Středa – 27. července 2022    

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Čtvrtek – 28. července 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 29. července 2022  

Památka sv. Marty, Marie a Lazara.

Mše sv. – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.      

Sobota – 30. července 2022

Sobotní památka Panny Marie.  

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.     

Neděle – 31. července 2022

18. Neděle v mezidobí.

Mše sv.      v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách.

                      v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou