18. Neděle v mezidobí.

31. července 2022

Uvedení do bohoslužby:

      Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť  chvály a díkůčinění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Drahoslava Fendrycha a Annu Fendrychovou a za ochranu celé rodiny.              

Úkon kajícnosti:

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme Boha o odpuštění našich hříchů.                               

Farní oznámení:

  1. Dnes je 18. neděle v mezidobí.
  2. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 18.00 hod. v Jasenné.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství a v 17.00 hod. s nedělní platností ve Velichovkách (pouť – Proměnění Páně).

– v neděli – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři, 10.30 hod.  v Josefově, v 17.00 hod. v kapli sv. Huberta v Starém Plese

  • Svátost smíření bude i nadále vysluhována půl hodiny před každou Mší svatou. 
  • Program bohoslužeb bude během srpna ještě provizorní.

     Drazí bratři a sestry, dnes jsem spolu s vámi sloužil poslední Mši svatou jako administrátor jaroměřské farnosti. Dvacet tři let jste byli mojí farní rodinou a měl jsem vás všechny rád. Z rozhodnutí biskupství ale budu od 1. srpna na svém novém působišti jako výpomocný kněz v Holohlavech. Chci dnes poděkovat Pánu Bohu, že jsem mohl mezi vámi působit  a prakticky denně přinášet Nejsvětější oběť chvály a díků. Měl jsem možnost být účasten našich radostí i starostí a přál jsem si každému z vás pomáhat na duchovní cestě být blíže k Bohu. Naší vzájemnou spolupráci může zhodnotit jen On sám. Také chci poděkovat vám za vaše projevy porozumění a vstřícnosti, za každou vaši pomoc i lidskou blízkost.  Za všechny moje chyby a nedostatky se upřimně omlouvám a jestli jsem někomu nechtěně ublížil prosím o odpuštění. Ať vám nebeský Otec všechno odmění a kéž vám žehná.

Slovo života

„Kéž byste dnes uposlechli Jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“

BOHOSLUŽBY

Farnosti: Jaroměř – Pevnost Josefov 2.8. – 7. 8. 2022

Úterý 2. 8. 2022 Jaroměř, kaple na děkanství18.00 hod
Středa Jasenná18.00 hod
Čtvrtek Jaroměř, kaple na děkanství18.00 hod
Pátek Jaroměř, kostel sv. Mikuláše18.00 hod
Sobota Jaroměr, kaple na děkanství Velichovky, nedelní   8.00 hod 17.00 hod
Neděle 7. 8. 2022 Jaroměř, kostel sv. Mikuláše Josefov Starý Ples – Kaple sv. Huberta  8.30 hod 10.30 hod 17.00 hod

Program bohoslužeb bude během srpna ještě provizorní, s prostorem pro hledání nejpřiměřenějších řešení.

Sv. smíření bude i nadále vysluhována pul hodiny před každou mší svatou.