Poslední Mše Svatá a loučení s Otcem Jiřím v kostele sv. Mikuláše, Dne 31.7.2022 v Jaroměři.

Milý Otče Jiří,

život každého člověka je provázen událostmi radostnými i nepříjemnými. Mezi ty nepříjemné patří také loučení. Loučení je vždy bolestné a ve Vašem případě o to bolestnější, že je nežádané a nesvobodné. S většinou našich farníků to takto chápeme, cítíme a jsme v duchu s Vámi.

Téměř čtvrt století jste nám hříšníkům zprostředkovával setkání s Kristem a patří Vám za to náš dík a to jak se říká dík s velkým D. Děkujeme za pečlivě připravované bohoslužby, děkujeme za každodenní možnost účasti na Mši svaté, děkujeme za ochotu naslouchat naším steskům, děkujeme za starostlivost o náš stánek Boží a je přímo Božím řízením, že svému nástupci předáváte kostel ve výborném stavu, jaký nepamatujeme velmi dlouhou dobu.

Omlouváme se a prosíme za odpuštění, že ne vždy jsme dokázali pochopit a docenit Vaši velkou oběť, jakou je misijní poslání v cizí zemi. Do Vaší nové farnosti Vás budeme doprovázet svými modlitbami a přejeme Vám stálou Boží pomoc a požehnání. Připravujeme Vám také menší překvapení, se kterým za Vámi do nového působiště přijedeme. Ještě jednou tedy – upřímné díky za všechno, co jste pro nás vykonal.