Chrám sv. Mikuláše

CHRÁM SV. MIKULÁŠE V JAROMĚŘI

Významnou dominantou královského věnného města Jaroměře a celého jeho okolí je gotický chrám sv. Mikuláše. Byl vystaven hutí, která se podílela na budování paláců královských domů za časů vlády Karla IV. V Praze.

Původně se tento chrám honosil dvěma věžemi, typickými pro chrám sv. Mikuláše v Lounech a také pro chrám sv. Barbory v Kutné hoře. Nejstarší zmínka o našem chrámu, vévodícímu celému kraji, je z poloviny 14. století. V důsledku husitských válek a tím i vyhnání mnichů, jímž byla správa chrámu svěřena, bylo způsobeno, že jeho stavba zůstala nedokončena, a to po celých 80 let ! Nezaklenuté zůstaly postranní zdi, arkády mezi loděmi, literátská kruchta a snad i věže. Teprve na počátku 16. století byl kostel zastřešen, ovšem nikoli v té formě jak bylo původně plánované. Obě postranní lodě zůstaly mnohem níže, o čemž svědčí násilné položení zastřešení nad okny, dobře viditelné uvnitř kostela.
Data různých proměn týkajících se vzhledu chrámu:

r. 1548 – shořela jižní věž
r. 1562 – chrám byl opraven a vybílen
r. 1584 – byly zesíleny pilíře hlavní lodi
r. 1590 – vystavena renesanční předsíň před západní průčelí
r. 1670 – chrám poškozen požárem
r. 1683 – snížena severní věž a pořízeny některé postranní oltáře
r. 1753 – za vichřice se zhroutila severní věž
r. 1771 – 21.12. – započato se stavbou nového hlavního oltáře
Autorem tohoto skvostu je jaroměřský rodák, mistr řezbářský Martin
Krupka. Hodnota jeho je vypočtena na 450 zlatých.
r. 1840 – chrám pokryt břidlicovou střechou
r. 1904 – chrám restaurován zevně podle plánů architekta Josefa Rockera
r. 1906 – 1909 – chrám restaurován uvnitř architektem Kamilem Hilbertem

HLAVNÍ OLTÁŘ CHRÁMU SV. MIKULÁŠE

Skutečnou perlou, přímo vzácným skvostem musíme nazvat hlavní oltář našeho chrámu. Jaroměřský rodák Martin Krupka, mistr řezbářský je autorem této nevídané, půvabné památky. Datum vzniku oltáře spadá do doby adventní, do roku 1771 – dne 21.12.
Tehdejší, zde v duchovní správě působící kněz, blahé paměti, P. František Pavlíček, povolal k sobě výše jmenovaného mistra Martina Krupku a nabídl mu významnou zakázku a sice zhotovení hlavního oltáře pro mikulášský chrám. Mistr s radostí a nadšením akceptoval tento návrh a panu děkanovi zhotovení oltáře rád přislíbil.

Od té chvíle se jeho mysl, srdce a ruce upínaly k této vzácné akci a jistě si v duchu přál, co nejdříve svěřený úkol vyplnit. To se mu také podařilo, dílo bylo korunováno úspěšným zobrazením patrona sv. Mikuláše, od mistra Petra Brandla. Obraz je poněkud v šerosvitu –
Osvětlením oltáře však vystoupí na povrch krása nejen obrazu, ale též oltáře celého. Kromě jiného vidíme na oltáři také obraz Panny Marie Karmelské, 6 soch světců v nadživotní velikosti
– a k projevu hluboké úcty nás vybízí střed oltáře – dvouposchoďový svatostánek. Vrcholem oltáře je sousoší sv. Trojice, postavy andělů i drobné postavičky andělíčků kolem. Vše si zaslouží
shlédnutí a obdiv.
Anna Fingrová

Na obnově severní strany obvodového pláště /do Havlíčkovy ulice/ kostela
sv.Mikuláše v Jaroměři se finančně podílí MK ČR z Programu záchrany
architektonického dědictví, Město Jaroměř, Královéhradecký kraj a
Královéhradecké biskupství.

V roce 2011 přispělo Město Jaroměř 500tisíci Kč, Královéhradecký kraj
250tis.Kč a 100tis.Kč poskytlo Královéhradecké biskupství.

P.Th.Lic. Jerzy Zieba, administrátor.