Kostel sv. Jakuba

Proslov u příležitosti dokončení opravy dvou věží na kostele sv. Jakuba v Jaroměři a uložení tubusu s věcmi do jedné z nich jako památka na dnešní dobu pro budoucí pokolení.

Gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století, přestavěn ve slohu pozdní gotiky r. 1530, po požáru (1670) obnoven a zbarokizován, je filiálním kostelem Římskokatolické farnosti – děkanství – Jaroměř. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Ve vlysu jednoho z portálů je nápis: „Hec ecclesia et edificata temporae Domini dicti Macer, decani Jaromir“ – „Tento kostel byl vybudován za času pana Jana, řečeného Macer, děkana jaroměřského“. Jméno tohoto faráře, s rokem jeho nástupu do duchovní správy (1530), je uvedeno jako první na Pamětní mramorové desce v děkanském farním chrámu sv. Mikuláše. Tato deska byla zhotovená v roce 2014 josefovským kameníkem panem Hynkem Shejbalem u příležitosti 350. výročí královéhradecké diecéze. Pak následují další jména kněží, kteří zde působili až do dnešního dne. Je jich celkem 59. Na konci tohoto soupisu se nachází moje jméno, jako současného duchovního správce: P. Jerzy Stanisław Zięba MSF – misionář Svaté Rodiny z Polska. Rok nástupu – 1999.

Kostel sv. Jakuba stojí na malé vyvýšenině u hlavní silnice jedním směrem na Náchod a dále do sousedního Polska, a druhým směrem do Hradce Králové, který je srdcem diecéze. Tak tedy můžeme říci, že tato sakrální budova je takovým orientačním bodem pro tisíce lidí zde cestujících.

Zamýšleli jsme se někdy nad tím, jakým způsobem rozlišujeme a rozeznáváme uprostřed mnoha jiných okázalých budov ty výjimečné stavby, jakými jsou kostely? Nepochybně, nejvíce charakteristickým architektonickým prvkem, který nám pomáhá je rozeznat od ostatních, je věž.

Díky věži můžeme již zdaleka, i když ještě nevidíme celou budovu, rozpoznat, zda je to kostel nebo jiný světský objekt. Navíc, díky některým součástem dané věže, jsme schopni rozlišit, zda je to kostel katolický, pravoslavný, protestantský nebo mešita. Věž kostela římskokatolického je zpravidla vysoká a štíhlá, zakončená latinským křížem, to je delším svislým ramenem, tak jak je to zrovna na naší jedné, menší svatojakubské věži. Křesťanské chrámy mají často také věže ve tvaru koule, kopule, která symbolizuje víru zbožného lidu. Takový tvar má druhá a zároveň větší věž tohoto kostela.

Kostelní věž je jakoby směrnicí a velkým ukazatelem cíle, za kterým jdou ti, kteří se shromažďují v svatyni. Ona ukazuje na samotného Boha. Připomíná nutnost bdělosti na cestě vedoucí k Nebi. Je spojením mezi nebem a zemí – na jedné straně skrze naši modlitbu vznášející se k Pánu, a na straně druhé, jako Boží láska sestupující na člověka.

Často na kostelech můžeme vidět nejenom jednu, ale jako je v našem případě, dvě věže. Obě dvě symbolizují dvě přikázání lásky k Bohu a k bližnímu.

Co ještě více napsat o věžích našeho kostela? Nevyznačují se ničím výjimečným ani obzvláštní krásou nebo výškou v porovnání s věžemi jiných kostelů na světě. Avšak ony mají jednu pro nás velice cennou vlastnost: Jsou prostě naše! Jsou pro nás farníky, ale i pro ostatní obyvatele města, směrovkou vedoucí k cíli naší pozemské cesty. Jsou místem z něhož jsou vysílány naše modlitby, které přednášíme Bohu v kostele. Jsou majákem, který nám ukazuje, kde je místo naší naděje a odkud můžeme očekávat pomoc v každodenních starostech a obtížích našeho života.

Impulzem k napsání tohoto textu byly opravy věží prováděné farností v roce 2015 na kostele sv. Jakuba, za finanční podpory města Jaroměř. Tyto opravy provedl pan Karel Šimek z Hronova. Do tubusu s věcmi z minulé doby dodáváme – na památku pro příští pokolení – naše dnešní „malé poklady“ jako například brožurku „Chrám sv. Mikuláše“, „Katolický týdeník“, pohledy, aktuální drobné mince, apod.

Na přímluvu sv. Jakuba – patrona tohoto kostela, jako duchovní správce, administrátor jaroměřské farnosti, všem současným farníkům a ostatním občanům Jaroměře a zároveň budoucím generacím, vyprošuji hodně Božího požehnání a ochranu Panny Marie.

Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha Svatého. Amen.

V Jaroměři, 2. října 2015 – v den památky svatých Andělů Strážných

P. ThMgr. Lic. Jerzy St. Zięba MSF