Varhany v bývalém hřbitovním kostele sv. Jakuba v Jaroměři

Na kůru zdejšího kostela se nachází krásný barokní jednomanuálový pozitiv se zásuvkovou vzdušnicí a s dodatečně přistavěným pedálem. Dispozice nástroje je následující:

Manuál: Pedál:

Copula 8´ dva rejstříky bez označení (8´a 4´)

Copula 4´

Principál 2´

Oktáva 1´

Quinta 1 1/3´

Manuál i pedál obsahují krátkou oktávu. Inverzní klávesy mají dřevěný potah. Krásná původní barokní skříň umístěná na zábradlí kůru byla v období rokoka doplněna bohatou zlacenou obvodovou řezbou. Prospektové píšťaly rozdělené do 3 polí zaujmou svým zdobením. Většina píšťal manuálu je cínová, pouze několik píšťal hluboké oktávy je ze dřeva a tyto jsou vzhledem k malému prostoru až dvakrát krepované. Pedál je opatřen pouze dřevěnými píšťalami. Při poslední opravě byla nahrazena soustava klínových měchů novým plovákovým měchem. Vzduch je čerpán pomocí bezhlučného ventilátoru poháněného elektromotorem.

Uvnitř skříně na levé boční straně se dochoval původní německý nápis od stavitele těchto varhan, Jiřího Ambrože Tauchmana z Vrchlabí z roku 1668, který doslovně zní:

Anno 1668 den 14. Dezember hat dieses Werklein verfertigen und aussetzen lassen die viel Ehrentugentsame Frau Dorothea Khülingerin mit der Hülfe Ihres Herr Sohnes Daniel Khülingers, ist gemacht worden zur Hohenelben von

Georg Ambrosio Tauchman

Orgelbauer

Roku 1668 14.prosince nechala tento malý nástroj zhotovit a vysadit velmi počestná paní Dorothea Khülingerová s pomocí svého pana syna Daniela Khülingera, zhotoveno ve Vrchlabí od

Jiřího Ambrože Tauchmana

Varhanáře

Vzhledem k tomu, že hřbitovní kostel byl vždy ve stínu děkanského chrámu sv. Mikuláše, ani do varhan se zde příliš neinvestovalo. Díky tomu se ale dodnes zachoval unikátní barokní nástroj s původní dispozicí i většinou původního píšťalového materiálu. Jiří Ambrož Tauchman (1629-1674) byl zakladatelem významného varhanářského rodu ve Vrchlabí a zdejší nástroj je jediným v České republice, který se po tomto autorovi zachoval v téměř nezměněné podobě dodnes. Díky nesprávnému přečtení dobového nápisu ve varhanní skříni v dřívější době vznikl tradovaný omyl, že autorem nástroje je italský varhanář Georg Ambrosio Pakosta. Osoba tohoto jména však neexistovala. Omyl vznikl jen díky chybnému přečtení textu psaného švabachem.

Podobně jako celý kostel sv. Jakuba, tak i varhany byly v důsledku nedostatečné údržby a neodborných zásahů již v osmdesátých letech minulého století nefunkční. Současně s rekonstrukcí celého kostela proběhla v roce 1991 generální oprava nástroje, kterou provedl varhanář František Nožina z Prahy. Varhanní skříň uvedli do současného stavu restaurátoři, bohužel nebyla dostatečně provedena likvidace červotoče. To mělo za následek rozšíření napadení do dalších dřevěných částí nástroje a píšťal. V roce 2003 bylo proto přistoupeno k důkladnému ošetření napadených míst, aby nedošlo opět k vážnému poškození celých varhan. Práce provedli Ing. Jan Kočí z Jaroměře a Vojtěch Jonáš ze Žíželevse.

Jaroměř L.P. 2005 Ing. Jan Kočí

varhaník

Žalm 150

„Chvalte Hospodina v jeho svatyni,

chvalte ho před jeho trůnem v nebesích.

Chvalte ho zvukem rohů,

Chvalte ho na žaltář a loutnu.

Chvalte ho na tympány,

Chvalte ho na struny a na varhany.“