Varhany v kostele sv. Maří Magdalény v Heřmanicích

Zprávy o varhanách, které stávaly v kostele postaveném roku 1721 hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na místě původního gotického kostela, se nezachovaly.

Po požáru kostela v roce 1882 popisuje obecní kronika stavební úpravy, při kterých byl mimo jiné odstraněn starý dřevěný kůr včetně starých varhan, vystavěn vyšší nový kůr s cementovou dlažbou a postaveny nové varhany nákladem 1380 zlatých od varhanáře Karla Schiffnera z Prahy. Finanční částka byly tvořena dary jednotlivců (učitel Johann Jeřábek s kostelními hudebníky věnovali výtěžky z veřejných hudebních vystoupení, farní hospodyně Theresia Illner 160 zlatých, zdejší rodák Johann Nietsch, měšťan v Olomouci, 200 zlatých), zbytek doplatila farnost. Varhany byly dokončeny 17.11. 1882. Tento jednomanuálový mechanický nástroj se zásuvkovou vzdušnicí a z boku vestavěným hracím stolem se bez podstatnějších změn s původní dispozicí zachoval dodnes:

Manuál: (C-d1, 51) Pedál: (C-c1, 25/20)

Principál 8´ Subbas 16´

Kryt 8´ Octavbas 8´

Salicionál 8´
Octava 4´

Flétna 4´

Quinta 2 2/3´

Mixtura 3x 2 2/3´

Měch se nachází ve spodní části varhan pod vzdušnicí. Čerpání vzduchu je dnes zajištěno ventilátorem poháněným elektromotorem umístěným ve věži.

V roce 1902 opravoval a ladil nástroj J. Vanický z Třebechovic.

V době 1. světové války byly společně se zvony rekvírovány cínové píšťaly prospektu.

V roce 1927 by zhotoven nový prospekt ze zinkových píšťal se stříbrným nátěrem. Současně byly varhany přemístěny k zábradlí kůru.

Neznámo kdy, došlo také k výměně rejstříkových manubrií a kulatých štítků s popisem rejstříků.

Po roce 1960 instaloval varhanář Bílský z družstva Igra Praha na kůr kovářský ventilátor s elektromotorem pro čerpání vzduchu.

V roce 1977 byl ventilátor opraven, přemístěn na půdu věže, opraven měch, nástroj regulován a naladěn varhanářem Hegerem z Hořovic.

V roce 1985 provedl generální opravu nástroje varhanář František Nožina z Prahy.

V roce 2011 provedl opravu pedálové traktury a ventilů pedálové vzdušnice varhanář Vít Mišoň z Mladých Buků.

Heřmanice L.P. 2012 Ing. Jan Kočí

varhaník

Žalm 150

„Chvalte Hospodina v jeho svatyni,

chvalte ho před jeho trůnem v nebesích.

Chvalte ho zvukem rohů,

Chvalte ho na žaltář a loutnu.

Chvalte ho na tympány,

Chvalte ho na struny a na varhany.“