Varhany v kostele sv. Markéty v Semonicích

Kostel sv. Markéty je poprvé zmiňován roku 1352 jako farní a na papežský desátek platil 6 kop grošů. Nejstarší zmínka pochází z „Popisu arcidiecéze pražské podle archidiakonátů a dechanátů“. Kostel byl farním až do r. 1624, kdy byl vyhnán poslední nekatolický duchovní. Od té doby byl kostelem filiálním k holohlavskému děkanství a kolem roku 2010 se stal filiálním k jaroměřskému děkanství.

Varhany jsou zde poprvé zmiňovány roku 1837, kdy byly přeneseny z kostela sv. Václava z Čibuze varhany pocházející původně ze smiřické kaple do kostela sv. Markéty v Semonicích. V roce 1862 uvádí inventář kostela sv. Markéty nový pozitiv s odhadní cenou 120 zl., který byl zhotoven roku 1852. Pokud můžeme tomuto zápisu věřit, sloužil tento pozitiv pravděpodobně do roku 1904, kdy byly postaveny varhany nové firmou bratří Paštiků z Prahy za cenu 14000 zl. Nástroj slouží dodnes i když musel být v minulosti opravován. Poslední generální opravu provedl varhanář František Nožina kolem r. 1980. Zachovalý jednomanuálový pneumatický výpustkový nástroj slouží k doprovodu liturgie dodnes. Jeho dispozice je následující:

Manuál (C-f3, 54)

Principál 8´

Kryt 8´

Salicionál 8´

Oktáva 4´

Pedál (C-d1, 27)

Subbas 16´

Pedálová spojka, oktávová spojka, kolektivy P-F-Pleno.

Hrací stůl se nachází na boku skříně, Ta je opatřena šedým nátěrem a šedým fládrováním postamentu. Jednoduché prospektové řezby jsou mírně zlacené. Píšťaly v prospektu jsou cínové, měch se nachází pod vzdušnicí s nožním čerpáním na boku.

Semonice L.P. 2012 Ing. Jan Kočí

varhaník

Žalm 150

„Chvalte Hospodina v jeho svatyni,

chvalte ho před jeho trůnem v nebesích.

Chvalte ho zvukem rohů,

Chvalte ho na žaltář a loutnu.

Chvalte ho na tympány,

Chvalte ho na struny a na varhany.“