Varhany ve filiálním kostele Proměnění Páně ve Velichovkách

Mechanický jednomanuálový nástroj se zásuvkovou vzdušnicí a 7 rejstříky byl postaven pravděpodobně roku 1791. Zmínka z tohoto roku se nachází v písemnostech velkostatku Velichovky. Za autora těchto varhan je možné považovat varhanáře Vojtěcha Schreyera z Kuksu. Na závaží umístěném na měchu je vyryt letopočet 1720, který se však týká staršího nebo jiného nástroje. Dodnes se zachovala krásná původní rokoková skříň se zlacenými řezbami, vyřezávané inverzní klávesy a manubria rejstříků.

V červenci 1833 opravoval a ladil varhany Václav Kunz a v červenci 1848 Amand Kunz, varhanáři z Josefova. Nápisy upomínající na tyto události se nacházejí uvnitř varhanní skříně.

Roku 1905 provedl přestavbu varhan v duchu romantických představ varhanář Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou za 338,75 K. Před přestavbou měl nástroj následující dispozici:

Manuál: Copula 8´ Pedál: Octavbas 8´

Copula 4´

Principal 4´

Octava 2´

Quinta 1 1/3´

Quinta šumivá

Dispozice po přestavbě:

Manuál: Copula 8´ Pedál: Octavbas 8´

Principál 8´

Copula 4´

Principal 4´

Quinta 1 1/3´

Nově byl přestavěn na čerpání vzduchu šlapáním měch umístěný ve spodní části varhanní skříně. Původní krátká oktáva manuálu i pedálu byla chromatizována. V pozdější době byl přidán rejstřík Aeolina 8´.

V době 1. světové války byly odebrány pro válečné účely cínové prospektové píšťaly a později nahrazeny zinkovými.

V březnu roku 1936 opravil varhany Josef Václavek z Malšovic společně s varhanářem Studeným z Nového Hradce Králové nákladem 2 830 Kč.

V říjnu 1959 opravili a naladili varhany varhanáři otec a syn Vondráčkovi z Čáslavi za 1000,- Kč.

V roce 1972 byl instalován firmou Organa Kutná Hora (Jan Šrám a Jan Karel) na půdě kostela elektromotor s ventilátorem za 3 820,- Kč k čerpání vzduchu do varhan.

Další oprava varhan se uskutečnila v roce 1982 nákladem 800,- Kč.

Nástroj byl jen částečně udržován, často neodborně, byl silně napaden červotočem, pedál byl téměř nefunkční, několik píšťal zcela chybělo.

V letech 1995 – 1996 byl celý nástroj varhanářem Františkem Nožinou z Prahy celkově opraven, nakonzervován, vyčištěn, doplněny chybějící píšťaly, rejstřík Aeolina 8´nahrazen původním Oktáva 2´, pedál rekonstruován do původní podoby s krátkou oktávou, zhotovena kopie pedálnice, provedena intonace a ladění. Poprvé se opravené varhany rozezněly o Velikonocích 1996. Celá oprava si vyžádala náklady ve výši 72000,- Kč, které byly hrazeny ze sbírky a příspěvku Obecního úřadu Velichovky. Současná dispozice nástroje je následující:

Manuál: Copula 8´ Pedál: Octavbas 8´

(E-c3, 45) Principal 8´ (C-a, 18/12)

Copula 4´

Principal 4´

Octava 2´

Quinta 1 1/3´

Na konci roku 2004 byla provedena varhanářem Františkem Nožinou oprava pedálových píšťal, snížen tlak vzduchu a celý nástroj naladěn. V roce 2005 byly doplněny chybějící výplně skříně s pedálovými píšťalami.

Velichovky L.P. 2012 Ing. Jan Kočí

varhaník

Žalm 150

„Chvalte Hospodina v jeho svatyni,

chvalte ho před jeho trůnem v nebesích.

Chvalte ho zvukem rohů,

Chvalte ho na žaltář a loutnu.

Chvalte ho na tympány,

Chvalte ho na struny a na varhany.“