Kontakty

Adresa:
Římskokatolická farnost – Děkanství
nám. Československé armády 1
551 01 Jaroměř

Duchovní správce:
P.ThLic. Jerzy Stanisław Zięba MSF
Tel: +420 491 812 490
e-mail: [email protected]

Číslo účtu farnosti, na který je možno přispívat na potřeby farnosti:
1181848389/0800
Všem dárcům srdečně děkujeme – Pán Bůh zaplať!