15. Neděle v mezidobí. 14. července 2019 a bohoslužby o dovolené

Uvedení do bohoslužby:
Spolu s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinášíme Bohu Otci tuto Nejsvětější oběť chvály a díkůčinění. Shromáždili jsme se opět v neděli, abychom naslouchali Božímu Slovu a slavili Eucharistii. Neustále potřebujeme posily a upevnění ve víře. Bůh nechce, abychom Boží hlas jen slyšeli. Bůh chce, abychom šli a podle Božího Slova žili a jednali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 15. neděle během roku.
 2. Zítra začínám dovolenou. Budu přebývat doma u rodičů. Zastupovat mne bude jako obvykle P. Václav Černý. Bude sloužit jen nedělní bohoslužby: v 8.30 hodin v Jaroměři a v 10. 15 hodin ve Velichovkách. Během týdne: v úterý a ve čtvrtek v 18.00 hodin v kapli na děkanství se budou konat Bohoslužby Slova. V naléhavých případech, jako například pohřeb nebo udělování svátosti nemocných, se prosím obraťte na otce Václava Černého. Přeji vám všem, abyste toto krásné období léta, prázdnin a dovolených prožívali radostně, abyste si také odpočinuli a zotavili se jak tělesně tak i duchovně.

Slovo života
„Slyšte slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 21. července 2019

16. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 28. července 2019

17. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 4. srpna 2019

18. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Neděle – 11. srpna 2019

19. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Během týdne: úterý a čtvrtek – Bohoslužba Slova v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Během dovolené duchovního správce zastupuje P. Václav Černý.
V naléhavých případech volejte: 737 106 769

14. Neděle v mezidobí. 7.července 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se zde, abychom vzdali chválu Bohu Otci. Každou neděli společně oslavujeme památku smrti a vzkříšení Božího Syna Ježíše Krista. Neděle je dnem Páně. Bratrská láska nás vede k tomu, abychom se scházeli do společenství, a láska k Pánu Ježíši nás vede k naslouchání Jeho Slova a ke slavení Eucharistie.

Úmysl mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za celou naši farní rodinu: za živé a za zemřelé farníky.

Úkon kajícnosti:
Nyní vyznejme v pokoře své hříchy, litujme a prosme o odpuštění a milosrdenství.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 14. neděle v mezidobí a první v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – sobotní památka Panny Marie, den fatimský – Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské – v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 8. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 9. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 10. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 11. července 2019
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 12. července 2019
Mše sv. a pobožnost k Božímu Milosrdenství v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 13. července 2019
Sobotní památka Panny Marie. Den fatimský.
Mše sv. a pobožnost k Panně Marii Fatimské v 8.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 14. července 2019

15. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

13. Neděle v mezidobí. 30. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Plní lásky a vděčnosti se dnes scházíme u Stolu Božího Slova a Eucharistie, abychom spolu s Ježíšem Kristem, naším Pánem a Spasitelem, v jednotě Ducha Svatého, přinesli Bohu Otci Nejsvětější oběť chvály a díků.
Náročné a naléhavé jsou výzvy Pána Ježíše v dnešním Evangeliu. Není nic na světě, co by mělo mít přednost před láskou Božího království. Jako Ježíš, i my máme jít důsledně za svým cílem, kterým je následování Krista.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme o hojnost Božího požehnání, pevné zdraví a vytrvalost v dobrém pro Petříka k jeho včerejšímu svátku. Děkujeme také za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Pavlínku a zároveň děkujeme za úspěšné dokončení jejího studia.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 13. neděle v mezidobí.
 2. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – svátek sv. Tomáše, apoštola – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – památka sv. Prokopa, opata a první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa – patronů Evropy; první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Mluv, Pane, Tvůj služebník poslouchá; Ty máš slova věčného života“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 30. června 2019

13. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 1. července 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 2. července 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 3. července 2019
Svátek sv. Tomáše, apoštola.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 4. července 2019
Památka sv. Prokopa, opata. První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 5. července 2019
Slavnost sv. Cyrila – mnicha a sv. Metoděje – biskupa – patronů Evropy. První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 6. července 2019
První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 7. července 2019

14. Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. 23. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každou neděli se shromažďujeme jako Boží Lid k slavení Kristovy oběti. Dnes o slavnosti Těla a Krve Páně chceme Bohu společně poděkovat za tajemný dar Eucharistického pokrmu, posily naší víry a radosti našeho srdce. Chceme se společně radovat, že Pán je s námi.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Pánu Bohu za dar života s pokornou prosbou o zdraví a Boží požehnání do dalších let života pro Dominiku Wejsterovou k 40. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Ve farnosti dnes slavíme svátek Těla a Krve Páně. Svátek Božího Těla je oslavou Kristovy lásky. Vrcholným projevem, darem Jeho lásky je pro nás Eucharistie. Společným konáním Eucharistické bohoslužby plníme poslední vůli Ježíše Krista: „To čiňte na Mou památku“. Každou společně slavenou Mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více Tělem Kristovým, to je Lidem Božím. Nelze to pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit.
 2. Na závěr Mše svaté bude průvod s nejsvětější Svátosti ke čtyřem oltářům. Tímto způsobem chceme vyznat naši víru v Ježíše Krista přítomného v Eucharistii. Radostným zpěvem „Te Deum laudamus“ zakončíme slavnostní obřady.
 3. Dnešní sbírka je určena na diecézní charitu.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • v pondělí – je slavnost narození sv. Jana Křtitele – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů – Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Pondělí – 24. června 2019
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 25. června 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 26. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 27. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 28. června 2019
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 29. června 2019
Slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Neděle – 30. června 2019

13.Neděle v mezidobí.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)


„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

Slavnost Nejsvětější Trojice 16. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Drazí bratři a sestry, jsme tu dnes shromážděni, abychom oslavovali a obdivovali tajemství Nejsvětější Trojice: Bůh – Původce všeho, je Bůh Otec; Bůh – Slovo, Moudrost, je Syn; Bůh – zosobněna Láska, je Duch Svatý. Jak je to krásné! Je vpravdě spravedlivé, vpravdě se sluší, abychom za to všechno dnes Bohu s obdivnou radostí poděkovali.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení. (Tento úmysl zadal soudce pan Viktor Kuča, bývalý student tohoto gymnázia).

Úkon kajícnosti:
Dnešní liturgie začíná prohlášením: „Trojjediný Bůh nám prokázal své milosrdenství“. Obraťme se tedy k tomuto Milosrdnému Bohu s prosbou za odpuštění našich hříchů.

Farní oznámení:

 1. Prožíváme největší tajemství naší víry – slavnost Nejsvětější Trojice. Ať je naše dnešní bohoslužba radostným projevem obdivu nad Boží krásou a velikostí.
 2. Příští neděli bude slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem ke čtyřem oltářům bude sloužena v 9.00 hodin v kostele sv. Jakuba.
 3. Také příští neděli se bude konat sbírka na Charitu.
 4. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 17. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 18. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 19. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 20. června 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 21. června 2019
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 22. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 23. června 2019
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Koná se sbírka na Charitu.
Slavnostní Mše svatá s Eucharistickým průvodem v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

Slavnost Seslání Ducha Svatého 9. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes máme veliký a radostný svátek: Slavnost Seslání Ducha Svatého. Toho Ducha, v Němž jsme byli pokřtění, toho Ducha, který nás chce vést až do Božího království. Jsou to vlastně narozeniny Kristovy Církve.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Pane, děkujeme za milost svatého křtu a dar pravé víry pro Lucinku a prosíme o potřebné dary Ducha Svatého.

Úkon kajícnosti:
Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie. Otevřme i my dnes svá srdce vanutí Ducha Svatého, aby zmizela i všechna naše malomyslnost a bázlivost.

Farní oznámení:

 1. Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
 2. Příští neděli na slavnost Nejsvětější Trojice bude sloužena Mše svatá za profesory a studenty gymnázia v Jaroměři, které slaví 100 let od založení.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:
 • zítra, v pondělí je památka Panny Marie, Matky Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • v úterý – památka sv. Barnabáše, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství
 • ve čtvrtek – je svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze a zároveň památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve – v 18.00 hod. v kapli na děkanství
 • v pátek – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá, aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 10. června 2019
Památka Panny Marie, Matky Církve.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 11. června 2019
Památka sv. Barnabáše, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 12. června 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 13. června 2019
Svátek Ježíše Krista – Nejvyššího a Věčného Kněze. Památka sv. Antonína.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 14. června 2019
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 15. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 16. června 2019
Slavnost Nejsvětější Trojice.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

7. Neděle velikonoční. 2. června 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Dnes je neděle po svátku Nanebevstoupení Páně. Postavme se v duchu mezi apoštoly, kteří hledí v úžasu na oslaveného Pána Ježíše, abychom se s nimi mohli vrátit do všedního dne s jistotou, že na konci všech trampot je radost. Radost Božího království, radost existence v Dobru navěky – už bez všeho ohrožení, beze strachu.
Dnešní Evangelium nás vrací do ovzduší Poslední večeře, abychom si znovu připomněli, že jádrem našeho křesťanství je svornost, milosrdenství a láska.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na poděkování Bohu za 75 let života, s pokornou prosbou o stálé Boží požehnání do dalších let pro paní Hanu Mullerovou. Modleme se také za celou naší farní rodinu.

Úkon kajícnosti:
Nyní připravme se k svaté hostině. Přiznejme své hříchy, litujme a prosme o odpuštění.

Farní oznámení:

 1. Je 7. neděle velikonoční. Dnešní neděle – poslední velikonoční doby – je zarámována svátkem Nanebevstoupení Páně (minulý čtvrtek) a svátkem Seslání Ducha Svatého (příští neděli). Matka Ježíšova Maria, Apoštolové a první věřící jsou pohromadě a modlí se za seslání Ježíšova Ducha. I my se připojujeme k prvotní Církví v její prosebné a děkovné modlitbě. I my voláme: „Přijď Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nás oheň své lásky“.
 2. Dnes je také první neděle v měsíci, proto na závěr bohoslužby se bude konat pobožnost k Milostnému Pražskému Jezulátku.
 3. Minulou neděli se konala mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě. Na tento účel bylo vybráno: v kostele sv. Mikuláše – 6.100,- Kč a ve Velichovkách – 3.500,- Kč. Za farnost Jaroměř bylo tedy dohromady vybráno a odesláno: 9.600,- Kč. Pán Bůh vám zaplať.
 4. Tento pátek – 7. června se v kostele sv. Mikuláše v 19.00 hodin uskuteční slavnostní koncert. Vystoupí Jana Veberová, přední česká sopranistka s dlouholetým působením ve Státní opeře v Praze, a varhaník Martin Strejc. Tento koncert pořádá Město Jaroměř ve spolupráci s naši farností.
 5. V tomto týdnu pořad bohoslužeb je následující:
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.
 • v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích. Slovo života

„Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

7. Neděle – 2. června 2019 Neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 3. června 2019
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Mše sv. není.

Úterý – 4. června 2019
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Středa – 5. června 2019
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Mše sv. není.

Čtvrtek – 6. června 2019
První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.
V 18.00 hod. – Bohoslužba Slova v kapli na děkanství.

Pátek – 7. června 2019
První pátek v měsíci.
Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 8. června 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.

Neděle – 9. června 2019
Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

6. Neděle velikonoční. 26. května 2019, homilie a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Ježíš Kristus nám dal zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“. Když dnes, o šesté neděli velikonoční, se scházíme ke slavení Eucharistie, je On jako Vzkříšený a k Bohu Otci vyvýšený, přítomný mezi námi. Mluví k nám ve slově radostné zvěsti a stane se ve svatém chlebu naším pokrmem.
Dnes je „Den modliteb za pronásledované křesťany“. Na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků z Peru Zbigniewa a Michała – patronů míru a ochránců před terorismem, přinášíme Bohu Otci tuto oběť Mše svaté.
Dnešní mimořádná sbírka, takzvaná „dveřní“ u vchodu do kostela po Mši svaté bude věnována na pomoc křesťanům v Iráku.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována na následující úmysl: Prosíme za hojnost Božího požehnání, pevné zdraví, hodně síly a pravé naděje pro bratra Vítka Fingra k jeho 60. narozeninám.

Úkon kajícnosti:
Ten, kdo miluje Krista, má v srdci Jeho pokoj. Skloňme se tedy před Pánem a prosme, aby Jeho slitování bylo větší než naše viny, které nyní v pokoře vyznáváme.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční.
 2. Dnes po Mši svaté u vchodu do kostela se bude konat mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům v Iráku.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – v 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti a v 18.00 hod. Mše sv. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně – Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v pátek – svátek Navštívení Panny Marie – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – památka sv. Justina, mučedníka a první sobota v měsíci. Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
  Slovo života
  „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, praví Pán; a já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja“.

Homilie na 6. neděli velikonoční

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám“.

Drazí bratři a sestry, dnes je 6. neděle velikonoční, která je v katolické Církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. V naší farnosti tento den probíhá pod ochranou a na přímluvu blahoslavených františkánských mučedníků z Peru Zbigniewa a Michała – patronů míru a ochránců před terorismem. Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou a útlak stále roste. Ze zemí vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou podle pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní revoluce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je ale náboženský fundamentalismus, především islámský. Počet útoků na křesťany roste také v hinduistické Indii a buddhistické Barmě nebo na Srí Lance. Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního a Blízkého východu. S velkou starostí sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty z Boko Haram. Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat , hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát. Toto právo je vlastní každému člověku ve smyslu přirozeného práva, a je tedy založené na přirozené důstojnosti každého jednotlivce. Náboženská svoboda není závislá na názorech a rozhodnutí druhých, ani na mínění většiny, státu nebo většinového náboženství. Tento velkorysý koncept náboženské svobody nám poskytuje měřítko pro posuzování diskriminace a pronásledování křesťanů nejen v muslimských zemích, ale bohužel stále více i v buddhistických a hinduistických systémech. Situace menšin, jako jsou Židé a křesťané, je v různých muslimských zemích velmi různá. Je ale možné učinit obecné prohlášení: téměř v žádné zemi s muslimskou většinou není náboženská svoboda ve svém velkorysém smyslu plně zaručena a realizována. Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Jejich názory a postoje překáží stále silnější sekularizaci i islamizaci. Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. Tváří v tvář takovému utrpení musí být svědomí věřících křesťanů oslovováno a vyzváno k aktivní pomoci. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresivní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru šikanováni, biti, mučeni a vražděni. Solidarita s pronásledovanými má také biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským: „Trpí -li jedná část, trpí s ní části všechny“. V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách nejen o této šesté neděli velikonoční, ale vždycky. „Všemohoucí a milosrdný Bože, Pane celého světa a lidských dějin. Všechno, co jsi stvořil je dobré a Tvůj soucit pro lidské chyby je nevyčerpatelný. K Tobě dnes přicházíme a prosíme, abys zachoval svět a jeho obyvatele v pokoji, odvrátil od něho ničící vlnu terorismu, navrátil přátelství a vlil do srdcí Tvých tvorů dar důvěry a horlivosti k odpuštění. Dárce života, prosíme Tě také za všechny zemřelé, oběti brutálních teroristických útoků. Obdař je věčnou odměnou. Ať se přimlouvají za svět zmítaný nepokojem a protivenstvími. Ježíši, Kníže Pokoje, příteli lidí, prosíme Tě za zraněné při teroristických útocích: děti a mládež, ženy a muže, osoby starší, nevinné a náhodně zasažené. Uzdrav jejich tělo i srdce a potěš je svojí mocí. Duchu Svatý Utěšiteli, potěš nevinně trpící rodiny obětí násilí a terorismu, přikryj je pláštěm svého Božského milosrdenství. Ať v sobě naleznou sílu a odvahu, aby nadále byli bratry a sestrami pro druhé a dávali svým životem svědectví Tvé lásky. Probuď srdce teroristů, aby rozpoznali zlo svých činů a vykročili na cestu pokoje a dobra, úcty k životu a důstojnosti každého člověka, bez rozdílu vyznání, původu či postavení. Bože, věčný Otče, vyslyš laskavě tuto modlitbu, kterou k Tobě voláme uprostřed zmatku a bolestí světa. Naplněni nadějí v Tvé nekonečné milosrdenství, odevzdávajíce se do ochrany Tvé Nejsvětější Matky, posilněni příkladem blahoslavených mučedníků z Peru, Zbigniewa i Michała, které jsi učinil odvážnými svědky Evangelia až k prolití krve, obracíme se k Tobě s velikou důvěrou a prosíme o dar pokoje i odvrácení hrůzy terorismu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční. Mimořádná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách 6

Pondělí – 27. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 28. května 2019
V 17.30 hod. – pobožnost k sedmi bolestem Matky Boží Patronky šťastné smrti.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 29. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 30. května 2019
Slavnost Nanebevstoupení Páně.
Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek – 31. května 2019
Svátek Navštívení Panny Marie.
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 1. června 2019
Památka sv. Justina, mučedníka. První sobota v měsíci.
Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Neděle – 2. června 2019

7. Neděle velikonoční.
Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

5. Neděle velikonoční. 19. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Sešli jsme se u Stolu Božího Slova a Stolu Eucharistie, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.
V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za zesnulého bratra Jana, rodiče Marii a Jana Goderovy a babičku Filoménu.

Úkon kajícnosti:
Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční.
 2. Minulou neděli se konala sbírka na Kněžský seminář a bohoslovce. Na tento účel bylo vybráno: 3.825,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 3. Čeští a moravští biskupové během plenárního zasedání rozhodli o vyhlášení sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka je vyhlášena na příští neděli 26. května, což je 6. neděle velikonoční, která je vyhlášena jako Den modliteb za pronásledované křesťany. Ve farnostech lze provést tuto sbírku formou tzv. „dveřní“, tedy druhé sbírky. V naší farnosti tato neděle bude probíhat pod ochranou blahoslavených mučedníků z Peru: otců Zbigniewa a Michala – patronů míru a ochránců před terorismem.
 4. V pátek – 24. května se v naší farnosti uskuteční takzvaná „Noc kostelů“. Začíná v 19.30 hodin koncertem sboru Cantus Feminae Nechanice, pak bude následovat komentovaná prohlídka kostela, krypty, kůru a varhan.
 5. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Heřmanicích.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života
„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 20. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 21. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 22. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 23. května 2019
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 24. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 25. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 26. května 2019

6. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)

4. Neděle Velikonoční – „Dobrého Pastýře“. 12. května 2019 a bohoslužby

Uvedení do bohoslužby:
Každoročně slavíme neděli „Dobrého Pastýře“, je jí čtvrtá velikonoční neděle, tedy právě ta, kterou dnes prožíváme.
Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.
Sám Ježíš o sobě řekl, že je dobrým pastýřem, že On vede svoje ovce. Od pradávna si Bůh vybíral mezi lidmi ty, kteří s Ním bezprostředně pracovali na Jeho spásném plánu.

Úmysl Mše svaté:
Tato Mše svatá je obětována za farníky: za živé a za zemřelé.

Úkon kajícnosti:
Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu.

Farní oznámení:

 1. Dnes o 4. neděli velikonoční, o neděli Dobrého Pastýře, se Církev na celém světě modlí za kněžská a řeholní povolání.
 2. Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a bohoslovce.
 3. V tomto týdnu budou Mše svaté sloužené:
 • v pondělí – památka Panny Marie Fatimské – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v úterý – svátek sv. Matěje, apoštola – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.
 • ve čtvrtek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.
 • v pátek – Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.
 • v sobotu – Mše sv. s nedělní platností – v 18.00 hod. v Zaloňově.
 1. Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 12. května 2019

4. Neděle velikonoční – „Dobrého Pastýře“. Koná se sbírka na kněžský seminář.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Pondělí – 13. května 2019
Památka Panny Marie Fatimské.
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 14. května 2019
Svátek sv. Matěje, apoštola.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Středa – 15. května 2019
Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Čtvrtek – 16. května 2019
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 17. května 2019
Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Sobota – 18. května 2019
Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.

Neděle – 19. května 2019

5. Neděle velikonoční.
Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše
v 10.15 hod. ve Velichovkách

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Římskokatolická farnost – Děkanství –
Nám. ČSA 1
551 01 Jaroměř (tel.: 491 81 24 90)