7. Neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně. 

29. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Tuto neděli oslavujeme Nanebevstoupení Pána Ježíše. Čtyřicet dní po svém vzkříšení Ježíš vystoupil do nebe a zasedl po pravici Boha Otce. Touto událostí Ježíš uzavírá své dílo spásy lidstva na zemi. Svátkem Zvěstování oslavujeme sestoupení Božího Syna do reality lidského života, kdy přijal naše lidské tělo   a stal se člověkem. A pak o slavnosti Nanebevstoupení oslavujeme návrat Božího Syna k Bohu do nebe. Dnešní slavnost je pro nás krásným pozváním. I my máme vstoupit do věčné slávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce a za celou naší farní rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Teď zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je 7. neděle velikonoční. Prožíváme přenesenou ze čtvrtka slavnost Nanebevstoupení Páně.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Zdislavy – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek Navštívení Panny Marie – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu památka sv. Justina, mučedníka – Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích. 

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.                v kapli na děkanství.

 • Příští neděli budeme slavit slavnost Seslání Ducha Svatého.    
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 29. května 2022

7. Neděle velikonoční. Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 30. května 2022

Památka sv. Zdislavy.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 31. května 2022

Svátek Navštívení Panny Marie.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 1. června 2022

Památka sv. Justina, mučedníka.  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.

Čtvrtek – 2. června 2022

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 3. června 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a pobožnost k Božskému Srdci  – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 4. června 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 5. června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí doba velikonoční.

Mše sv. – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                v 10.15 hod. ve Velichovkách

                v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

6. Neděle velikonoční.

22. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Prožíváme mariánský měsíc – měsíc květen, který bývá v poezii nazýván měsícem lásky. Ježíš nám přišel zjevit nebeského Otce. Přišel nám povědět a ukázat svým životem, jaký k nám má Bůh vztah. Bůh je láska. Zachováváním přikázání zůstaneme v Jeho lásce a naplní nás Boží radost. Milujme se tedy navzájem, jako Kristus miluje nás.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována na dobrý úmysl dárce za celou naší farní rodinu.                 

Úkon kajícnosti:

     Připravme v této chvíli svá srdce a své nitro k přijetí Božího Slova a Eucharistie. Chceme být naplněni dokonalou láskou. Věříme, že milovat Boha a být Jím milován znamená ochranu a záchranu před zlem. Vyznáním svých  hříchů, prosme o milost správného prožití Mše svaté.                       

Farní oznámení:

 1. Dnes je 6. neděle velikonoční. 
 2. Pěvecký sbor Jaromír vás srdečně zve na Májový koncert. Tento koncert se uskuteční dnes v 15.00 hodin v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu –  Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.

 • Příští neděli je slavnost Nanebevstoupení Páně.    
 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec bude ho milovat, a přijdeme k němu. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 22. května 2022

6. Neděle velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                    v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 23. května 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 24. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 25. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 26. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 27. května 2022

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 28. května 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Heřmanicích.  

Neděle – 29. května 2022

Slavnost Nanebevstoupení Páně.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

5. Neděle velikonoční.

15. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se u oltáře Páně, abychom společně s Ježíšem Kristem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté. V dnešním Evangeliu budeme slyšet o Ježíšově přikázání lásky. Vzájemná láska má být dokonce poznávacím znamením Kristových učedníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zdraví a Boží požehnání pro moji maminku Žofii k dnešnímu svátku, za celou moji rodinu, příbuzné, dobrodince a za vás za všechny, kteří jste také moji rodinou.                

Úkon kajícnosti:

     Nyní zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli s čistým srdcem přistoupit k tajemství Eucharistie.                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle velikonoční. 
 2. Pěvecký sbor Jaromír vás srdečně zve na Májový koncert. Tento koncert se uskuteční příští neděli 22. května v 15.00 hodin v kostele Proměnění Páně ve Velichovkách.
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství. V pondělí připadá svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu –  Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.   

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 15. května 2022

5. Neděle velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 16. května 2022 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 17. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 18. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 19. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 20. května 2022

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 21. května 2022

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Zaloňově.  

Neděle – 22. května 2022

6. Neděle Velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

4. Neděle velikonoční. Neděle Dobrého Pastýře.

8. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Dnešní neděle se nazývá neděli Dobrého Pastýře. Pán Ježíš se vyhlašuje za dobrého pastýře všech lidí. Tato neděle je charakteristická tím, že se modlíváme za nová kněžská a řeholní povolání, že myslíme na velmi důležitou věc, na to, abychom měli dobré, svaté kněze.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Jozefa Sýkoru a Emilii Sýkorovou.               

Úkon kajícnosti:

     Abychom byli hodni slyšet Boží Slovo, hlas Dobrého Pastýře, a přijmout Kristovo Tělo, vyznejme před Bohem i před sebou navzájem svou vinu a prosme za odpuštění.                                                        

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle velikonoční.
 2. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžský seminář. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – 13. května – památka Panny Marie Fatimské – Mše svatá a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – svátek sv. Matěje, apoštola. Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.   

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 8. května 2022

4. Neděle velikonoční – Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na bohoslovce.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 9. května 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 10. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 11. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Čtvrtek – 12. května 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 13. května 2022

Památka Panny Marie Fatimské.

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 14. května 2022

Svátek sv. Matěje, apoštola.

Mše sv. s nedělní platností v 18.00 hod. v Semonicích.  

Neděle – 15. května 2022

5. Neděle Velikonoční.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

3. Neděle velikonoční.

1. května 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Sešli jsme se dnes u oltáře, abychom společně s Ježíšem Kristem, který je naším Pánem a Spasitelem, přinesli Bohu Otci oběť Mše svaté.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelého Václava Ridla k výročí úmrtí, jeho manželku Zdenku a celý rod – za živé i zemřelé.               

Úkon kajícnosti:

     Sešli jsme se, abychom oslavili Beránka Božího, který na sebe vzal hříchy světa. Aby naše oslava byla upřímná a z čistého srdce, vyznejme nejprve své osobní hříchy.                                                   

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle velikonoční. Začíná Týden modliteb za nová kněžská  a řeholní povolání. Příští neděli – Dobrého Pastýře se bude konat sbírka na bohoslovce a kněžský seminář.
 2. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– v úterý – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů – v 18.00 hod. v kapli na děkanství. 

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství a ve 14.30 hod. v domově důchodců v Černožicích.

– ve čtvrtek – první čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská povolání – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – první pátek v měsíci – Mše sv. a májová pobožnost v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – první sobota v měsíci – Mše sv. o Panně Marii v 8.00 hod.  v kapli na děkanství.

 • Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.

Slovo života

„Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 1. května 2022

3. Neděle velikonoční. 

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 2. května 2022 

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve.

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Úterý – 3. května 2022

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 4. května 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Mše sv. ve 14.30 hod. v Domově důchodců v Černožicích. 

Čtvrtek – 5. května 2022

První čtvrtek v měsíci – den modliteb za nová kněžská a řeholní povolání.

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 6. května 2022

První pátek v měsíci.

Mše sv. a májová pobožnost – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 7. května 2022

První sobota v měsíci.

Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 8. května 2022

4. Neděle Velikonoční – neděle Dobrého Pastýře. Koná se sbírka na bohoslovce.

Mše sv. a májová pobožnost – v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                                                   v 10.15 hod. ve Velichovkách

                                                   v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.

17. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

    „Toto je den, který učinil Pán. Jásejme a radujme se v něm!“

    Drazí bratři a sestry, vítám vás ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.  Ukřižovaný Ježíš Kristus, kterého Bůh Otec probudil ze smrti, vstupuje mezi nás a zdraví nás jako svůj vykoupený lid: „Pokoj vám! Slaví s námi velikonoční hostinu a shromažďuje nás kolem svého oltáře.                                                                                                                                                                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována živé i zemřelé členy rodiny Műllerovy, Hážovy,  Kubinovy,Lachmanovy, Starouškovy a Pšeničkovy.             

Úkon kajícnosti:

     Smrt byla přemožena a otevřelo se nebe. Abychom mohli prožívat opravdovou radost, litujme nejprve svých hříchů, které na sebe vzal náš Pán Ježíš Kristus, aby nás zachránil.                                             

Farní oznámení:

 1. Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí k radosti: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“ Ano, nastal nový den, který učinil Pán,  den, který v oslaveném Těle Zmrtvýchvstalého navrací světu zraněnému hříchem jeho původní krásu prozářenou novým světlem. Drazí bratři a sestry, přeji vám plnost radosti, pokoje, naděje a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a ponese dál tuto radostnou zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“. Ježíš žije, aleluja!
 2. Mnohokrát děkuji panu varhaníkovi, zpěvákům našeho chrámového sboru, orchestru za hudební doprovod během velikonočních svátků.   
 3. Po Mši svaté jsou všichni hudebnici zváni na malé pohoštění do farní budovy.
 4. Zítra je Velikonoční pondělí – Mše svatá bude sloužena v 8.30 hod.  v kostele sv. Mikuláše.
 5. V tomto týdnu – velikonočním oktávu – pořad bohoslužeb je následující:

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve středu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

– ve čtvrtek – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.
 • Žehnání velikonočních pokrmů:

K.: Naše pomoc je ve jménu Pána.

L.: Neboť  On stvořil nebe i zemi.

Modleme se:

     Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme Tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením Tvého požehnání + a Tvé lásky.  Přijmi pozvání do našich domovů. Zůstávej s námi a dej, ať stále zakoušíme Tvou přítomnost a Tvé požehnání. Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, která pramení z Tvého velikonočního vítězství nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.    

Slovo života

„Pán skutečně vstal z mrtvých. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Ježíš Kristus – včera, dnes i navěky! Aleluja!“

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 17. dubna 2022

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.  Velikonoce.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí v oktávu velikonočním – 18. dubna 2022 

Mše sv. v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Úterý v oktávu velikonočním – 19. dubna 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa v oktávu velikonočním  – 20. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek v oktávu velikonočním – 21. dubna 2022

Mše sv.  v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Pátek v oktávu velikonočním – 22. dubna 2022 

Mše sv. v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota v oktávu velikonočním – 23. dubna 2022

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.   

Neděle – 24. dubna 2022

2. Neděle Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Květná – Pašijová – neděle.

10. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Velikonoce začínají slavným vjezdem Páně do Jeruzaléma, prastarou oslavou Krista Krále. Sešli jsme se tu, abychom dělali totéž, co občané jeruzalémští, abychom připravili Pánu Ježíši slavný vjezd do naší farní obce, do našeho chrámu. Chceme Pána Ježíše radostně pozdravit jako svého Krále, chceme nést v rukou zelené ratolesti, v nichž se probudil jarní život, jako symbol Kristova slavného vítězství nad smrtí.                                                                                                                                                                                                                                                        

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelou Mariji Svitelskou.             

Úkon kajícnosti:

     Dříve než uslyšíme Boží Slovo a budeme slavit Nejsvětější Oběť Páně, litujme svých hříchů a prosme o milosrdenství.                                         

Farní oznámení:

 1. Dnes je Květná neděle. Začali jsme liturgii slavnostním zahájením. Vstupujeme do Svatého týdne. Je to týden díků a chvály za naše vykoupení.
 2. Ještě dnes je možno přispět na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie. 
 3. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku.
 4. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý – v 18.00 hod. v kapli na děkanství.

– Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně – v 15.00 hod. v Holohlavech a v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři.

– Velký pátek – velkopáteční obřady na památku Umučení a smrti Pána Ježíše – ve 14.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 15.00 hod. velkopáteční obřady v Holohlavech. V 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše     v Jaroměři.

– Bílá sobota – obřady velikonoční vígilie se budou konat od 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.    

 • Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři Narození Panny Marie. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možnosti.
 • Na Boží Hod Velikonoční bude při Mši svaté svěcení pokrmů.
 • Prosím také naše farnice, zda by mohly podle svých možnosti přinést na děkanství na příští neděli občerstvení pro náš chrámový sbor. Předem děkuji za vaši ochotu a pomoc.       
 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   

Slovo života„Hosana synu Davidovu! Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 10. dubna 2022

Květná – Pašijová neděle. Koná se sbírka na plošné pojištění církevního majetku.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí Svátého týdne – 11. dubna 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý Svatého týdne – 12. dubna 2022

Mše sv. v 18.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa Svatého týdne  – 13. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Zelený Čtvrtek – 14. dubna 2022

Mše svatá na památku Večeře Páně – v 15.00 hod. v Holohlavech.

Mše sv. na památku Večeře Páně – v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.

Velký Pátek – 15. dubna 2022 – den přísného postu. 

Ve 14. 30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 15.00 hod. velkopáteční obřady na památku Umučení Páně – v Holohlavech.

V 18.00 hod. – velkopáteční obřady na památku Umučení Páně v kostele sv. Mikuláše.   

Bílá Sobota – 16. dubna 2022

Velikonoční vigilie – slavnostní obřady v 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Neděle – 17. dubna 2022

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Boží Hod Velikonoční.

Mše sv.     v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou 

5. Neděle postní.

3. dubna 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Doba postní přípravy na Velikonoce se blíží ke konci. Příští neděle je už Květná. Co považuje Církev za důležité ještě nám do svátků zvěstovat? Dnes uslyšíme, jak lidé hříšníky odsuzují, ale Ježíš je zahraňuje. To je radostné poselství dnešního Slova Božího. Kristus chce zachránit i nás. Kristovo utrpení  a vzkříšení je pramenem naší obnovy.                                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé rodiče a bratry Bajerovy a manžela Vladimíra Lajvra.              

Úkon kajícnosti:

     Než začneme slavit tuto Oběť Páně, přihlasme se k Němu každý osobně, očistěme své srdce pokorným přiznáním své hříšnosti.                                    

Farní oznámení:

 1. Dnes je 5. neděle postní.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hodin ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hodin v kapli na děkanství.

– v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše svatá v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Semonicích.

 • Příští neděle je Květná neděle – Pašijová. Proto prosím, abyste si přinesli ratolestí s sebou do kostela.
 • Příští neděli se bude konat sbírka na Plošné pojištění církevního majetku.
 • Na Bílou sobotu bude od 9.00 do 17.00 hodin adorace u Božího hrobu. Časový rozpis je na oltáři Narození Panny Marie. Moc vás prosím, abyste se zapsali na listinu podle svých možnosti.        
 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   

Slovo života„Praví Pán: Nyní se tedy obraťte ke Mně celým svým srdcem,   neboť jsem dobrotivý a milosrdný“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 3. dubna 2022

5. Neděle postní.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 4. dubna 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 5. dubna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 6. dubna 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek – 7. dubna 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 8. dubna 2022 

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Sobota – 9. dubna 2022

Mše sv. s nedělení platností v 17.00 hod. v Semonicích.  

Neděle – 10. dubna 2022

Květná – Pašijová – Neděle. Koná se sbírka na plošné pojištění církevního majetku.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

4. Neděle postní.

27. března 2022

Uvedení do bohoslužby:

     „Vesel se, Jeruzaléme! Radujte se, neboť váš zármutek se promění v radost!“ Tak začíná bohoslužba dnešní neděle Laetare. To je radostná zvěst dnešního Božího Slova. Bůh nás potřebuje radostné. Proto Církev nás dnes vyzývá k radosti.                                                                                                                                                                                                               

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za zemřelé Teresu a Tadeusza Pytraczykowy  z Jastrzębia-Zdroju, manželů, kteří restaurovali pro náš kostel Palladium české země.              

Úkon kajícnosti:

     Abychom se mohli hodně a s čistým srdcem účastnit těchto svatých obřadů, prosme milosrdného Boha Otce o odpuštění našich hříchů.                                    

Farní oznámení:

 1. Dnes je 4. neděle postní, radostná nebo růžová. „Tak Bůh miloval svět, že obětoval svého Syna na jeho vykoupení“. To je radostná zvěst dnešního dne. Chceme-li se dobře připravit na velikonoce, musíme si uvědomit tuto skutečnost, věřit v Boží lásku. A pak odpovídat na Boží lásku. Jen tak můžeme prožívat opravdovou velikonoční radost.  
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie.  
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:- v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství. Ve středu – ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců v Černožicích.- v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.- v pátek – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.- v sobotu – Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.       
 4.  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.         

Slovo života

„Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby svět byl skrze Něho spasen“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 27. března 2022

4. Neděle postní – Laetare.

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách  

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 28. března 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 29. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.    

Středa – 30. března 2022   

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Ve 14.30 hod. – Mše sv. v Domově důchodců – Černožice.

Čtvrtek – 31. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 1. dubna 2022  

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.   

Sobota – 2. dubna 2022

Mše sv. o Panně Marii – v 8.00 hod. v kapli na děkanství.  

Neděle – 3. dubna 2022

5. Neděle postní.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
(slavnost Zvěstování Páně – 25. března 2022)
Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!
Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.
Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.
Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.
Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Královno nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.
Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká. Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.
Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.
Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.
Amen.

3. Neděle postní.

20. března 2022

Uvedení do bohoslužby:

     Doba postní, kterou prožíváme, je darem a příležitostí k tomu, abychom zapracovali na svém osobním obrácení, ke kterému nás dnes v Evangeliu  vyzývá Pán Ježíš. To je pravý smysl pokání. Obrátit se znamená natrvalo a pevně se přimknout k Bohu a na Jeho lásku odpovídat milujícím srdcem.                                                                                                                                                                                                                                 

Úmysl Mše svaté:

     Tato Mše svatá je obětována za tatínka Josefa Černého z Třebechovic p.O.            

Úkon kajícnosti:

     Nyní je čas pokání. Odpusťme tedy všem, kteří nám nějak ublížili a vyznejme své viny, aby i nám mohlo být odpuštěno.                                

Farní oznámení:

 1. Dnes je 3. neděle postní.
 2. Celou postní dobu je možno přispívat na květiny do Božího hrobu. Pokladnička se nachází na oltáři Narození Panny Marie. 
 3. V tomto týdnu Mše svaté budou sloužené:

– v pondělí a ve středu – v 8.00 hod. ráno v kapli na děkanství.

– v úterý a ve čtvrtek – v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

– v pátek – slavnost Zvěstování Páně – den modliteb za ochranu počatého života – v 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty a v 17.00 hod. Mše sv. v kostele sv. Mikuláše.

– v sobotu – Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.      

 •  Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou.   
 • V těchto dnech socha Panny Marie Fatimské putuje přímo z Fatimy do Lvova na Ukrajině, aby tam během války chránila ukrajinský národ od útoků a násilí ruské, putinovské agrese. Tento pátek – 25. března, na slavnost Zvěstování Páně, papež František během kajícné liturgie, které bude předsedat od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice obnoví zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ve stejnou dobu přímo ve Fatimě totéž učiní papežský almužník kardinál Konrad Krajewski, jako vyslanec Svatého otce.  A nyní my, na přímluvu Panny Marie Fatimské, budeme prosit milosrdného Boha Otce o ukončení války na Ukrajině, za pokoj na celém světě a za všechny oběti této války. Vírou můžeme hory přenášet. Modlitbou můžeme zastavit válku. Při této příležitosti vás všechny vybízím k častější, soukromé modlitbě před naší soškou Panny Marie Fatimské také ve svých osobních záležitostech. Nebojte se vystoupit nahoru, do presbitáře, kde je klekátko, blíž k Panně Marii, abyste se podívali do Její láskyplné tváře.       

Slovo života

„Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království“.

BOHOSLUŽBY V JAROMĚŘSKÉ FARNOSTI

Neděle – 20. března 2022

3. Neděle postní.  

Mše sv.           v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                        v 10.15 hod. ve Velichovkách 

                        v 15.00 hod. v Holohlavech.

Pondělí – 21. března 2022 

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství.

Úterý – 22. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.   

Středa – 23. března 2022  

Mše sv. v 8.00 hod. v kapli na děkanství. 

Čtvrtek – 24. března 2022

Mše sv. v 17.00 hod. v kapli na děkanství.

Pátek – 25. března 2022 

Slavnost Zvěstování Páně – den modliteb za ochranu počatého života.

V 16.30 hod. – pobožnost Křížové cesty.

Mše sv. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše.  

Sobota – 26. března 2022

Mše sv. s nedělní platností v 17.00 hod. v Heřmanicích.

Neděle – 27. března 2022

4. Neděle postní – Laetare.

Mše sv.        v 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše

                     v 10.15 hod. ve Velichovkách

                     v 15.00 hod. v Holohlavech.

Příležitost ke svátosti smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou

Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii.

     Ó, Matko lidu a národů, Ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, Ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem  a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k Tvému Srdci. Obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak Ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují. Spoléháme na Tvou pomoc v nouzi, v níž se nacházejí naše sestry a naši bratři na Ukrajině.

     Pod Tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách. Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách, a které skutečně v našem čase roznítil. Matko Církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Děj světlo zvlášť ukrajinskému národu, vkládáme ho do Tvého mateřského Srdce. Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám všem vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.

Svatá Matko Boží, Královo míru, oroduj za nás a vysvoboď nás! Voláme k Tobě:

 • Od hladu a války, vysvoboď nás!
 • Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!
 • Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!
 • Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!
 • Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním  a mezinárodním životě, vysvoboď nás!
 • Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!
 • Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!
 • Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!

      –   Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Přijmi, ó Matko

   Kristova, toto volání plné utrpení všech lidi! Plné utrpení národů! Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a hřích světa, hřích v jakémkoliv jeho projevu. Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc Milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidi! Ať se v Tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!

Následují Suplikace (vroucná, úpěnlivá modlitba, prosba):

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý a Nesmrtelný! Smiluj se nad námi!

Od moru, hladu, ohně a války, vysvoboď nás, Pane!

Od náhlé a nenadálé smrti, zachraň nás, Pane!My hříšníci Tebe, Boha prosíme, vyslyš nás, Pane!